Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Monitoring komunikace mezi PC a SQL serverem

Pro přesnou detekci chyb nebo konkrétní příčinu nějakého problému se používá tzv. Profiller, který je dostupný pouze v Enterprise verzi.

...

že se nám zobrazí hlášení, že byl Profiller vypnut. Po vypnutí je nutné odeslat nasnímaná data. Ty se zasílají následovně.


Odeslání dat

Spustíme samotný Profiller přes horní menu jako na obrázku výše, jen s rozdílem, že klikneme na druhou volbu "PREMIER Profiller". Zobrazí se podobný dialog, který je na obrázku níže

...