Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Rozhodli jsem se, že vytvoříme univerzální komunikační protokol, který je nezávislý na typu platebního terminálu a na typu pokladního systému.

Spolupracujeme s UniCredit Bank, Komerční bankou a Raiffeisen bank.

Na Slovensku pak se Všeobecnou úverovou bankou, Poštovnou bankou a UniCredit Bank.

Realizace propojení s terminálem přináší řadu výhod:

  • jednoduchá obsluha - částka se automaticky přenese do terminálu,
  • zásadní omezení chyb a reklamací,
  • významné zrychlení plateb kartou (platba kartou může být rychlejší než platba v hotovosti).

Nastavení

View file
namenastavenie.mp4
height400