Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

PremierCash Desktop je program pro Windows, který umožňuje přenést doklady a ostatní údaje z mobilní aplikace PremierCash do počítače nebo některé i odeslat do zařízení.

Pro správnou funkčnost musí být mobilní telefon a počítač připojen ke stejné lokální síti. V aplikaci PremierCash vyberte Nastavení - Připojení k PC - zobrazí se IP adresa, kterou je potřeba zapsat do aplikace PremierCash Desktop:


V aplikaci je možné stáhnout nebo naopak vyplnit v počítači a odeslat na mobilní telefon Údaje firmy, Popisy prodejů a odeslat Certifikát.

  


Stažené popisy prodejů si můžete vyexportovat do DBF tabulky nebo Excelovského dokumentu:


Instalační program pro PC je možné stáhnout zde:

View file
namesetup.zip
height150