Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Modul EET se uživatelům zobrazí až po správném nastavení dokladové řady pokladny k odesílání do EET.  Modul EET slouží pro snadnou kontrolu všech odeslaných a neodeslaných datových zpráv byl do aplikace implementován modul EET, který obsahuje detailní přehledy ohledně EET více zde.

Image Added