Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

V tomto modulu jsou uživateli k dispozici přehledy jednotlivých kurzů měn, které jsou přednastaveny v modulu "Nastavení". K nahlédnutí je zde poslední aktuální kurz a také přehled kurzů dva roky zpětně.

Kurzy jsou automaticky stahovány dle kurzovního lístku České národní banky.

...

Ovládací prvky


  1. Měna Měna - možnost zvolit měnu, jejíž kurzy chce uživatel zobrazit. V nabídce zde má uživatel k dispozici ty měny, které si nadefinoval k modulu "Nastavení"
  2. Rok - volba roku. K dispozici je zde vždy rok aktuální a dva roky zpět.
  3. Přidat kurz - pokud chce uživatel kurz přidat do přehledu kurzů k aktuálně zvolené měně ručně, může tak učinit pomocí této volby.

...