Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Počáteční nastavení dokladových řad je velmi zásadní pro následující chod aplikace. Dokladové řady umožňují rozdělení agendy v pokladnách a fakturách na jednotlivé celky dle požadovaných kritérií. Uživatel má k dispozici neomezené množství dokladových řad.

Kapitoly k modulu dokladové řady:

Children Display


Ovládací prvky  1. Nová dokladová řada - volba pro založení nové dokladové řady.
  2. Vyhledávání slouží pro vyhledávání v seznamu dokladových řad.
  3. Smazání dokladové řady - pomocí této akce je možné dokladovou řadu odstranit.
    Upravit dokladovou řadu lze kliknutím na řádek dané dokladové řady.Dokladové řady jsou rozděleny podle typu na:

  • Pokladní doklady
  • Faktury