Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tento modul slouží k pořizování a evidenci adresáře partnerů (odběratelů). Adresář partnerů slouží uložení kontaktních údajů odběratele a posléze propro snadnější fakturaci. Partneři jsou v modulu přehledně řazení dle abecedy. V pravé horní částí je vyhledávací pole, pomocí něhož lze podle názvu rychle v adresáři vyhledat potřebného partnera.

...

Ovládací prvky


  1. Nový partner - pomocí této volby lze do adresáře přidat nového partnera.
  2. Vyhledávání - pole slouží pro vyhledávání v seznamu partnerů.
  3. Smazání karty partnera partnera - tato volba umožňuje smazat kartu partnera.


Úprava na kartě partnera se provádí kliknutím na řádek partnera v seznamu partnerů.

...

Pro založení nového partnera slouží tlačítko "Nový partner".

Partnery lze zakládat několik způsoby:

...

Smazat kartu partnera lze pomocí volby "křížek". Po stisknutí této volby bude uživatel vyzván k potvrzení smazání partnera, aby nedošlo k nechtěnému smazání.

...