Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aplikace Premier Air umožňuje uživatel vést neomezené množství účetních jednotekpřičemž v každé účetní jednotce může pracovat více uživatelů. Bezprostředně po přihlášení do aplikace je uživatel vyzván k výběru účetní jednotky pro svou práci.

Kapitoly modulu účetní jednotky:

Children DisplayAktivní účetní jednotka

To, která účetní jednotka je momentálně pro práci vybrána, je napříč celou aplikací vidět vždy v pravé horní části obrazovky.Změna aktivní účetní jednotky


Vybrat/změnit účetní jednotku pro práci lze dvěma způsoby:

  1. Účetní jednotka -> výběr účetní jednotky -> "Vybrat"
  2. Kdekoliv v aplikaci pomocí horního rozbalovacího menu.