Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Aplikaci může využívat kdokoliv i bez licence PREMIER system. Stačí se pouze zaregistrovat a to pomocí platné e-mailové adresy. Registrace je velmi snadná, po spuštění stránky air.premier.cz se uživateli zobrazí úvodní stránka, kde stačí kliknout na "Registrovat".Druhou možností, jak se může uživatel zaregistrovat, je pomocí tlačítka "Přihlásit" a následně "Registrovat".

V obou případech se spustí dialogové okno, ve kterém uživatel musí vyplnit následující údaje:

 • jméno,
 • příjmení,
 • e-mailovou adresu - pomocí této e-mailové adresy se budete do aplikace přihlašovat a zároveň slouží k ověření uživatele a pro dokončení aktivace přihlášení.
 • heslo - zde si uživatel zvolí své přihlašovací heslo do aplikace. 
  Heslo by mělo obsahovat minimálně 8 znaků, alespoň jedno malé a jedno velké písmeno a alespoň jednu číslovku.
 • ověření hesla - pro ověření správnosti hesla, je zapotřebí zvolené heslo vyplnit ještě jednou,
  poté je jen potřeba udělit souhlas s obchodními podmínkami a následně kliknout na tlačítko "Registrovat"


Obchodní podmínky naleznete zde.Systém Vám v tuto chvíli automaticky odešle na zvolenou e-mailová adresu potvrzení registrace. Pro dokončení registrace stačí pouze v zaslaném

e-mailu kliknout na "Aktivovat".Pokračujte na -> založení účetní jednotky.