Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

V PC nebo server, kde jste prováděli žádost, si certifikát ihned nainstalujte a to i v případě, že se na tomto PC nebude používat EET. Jakmile stáhnete certifikát vydaná finanční správnou, ihned jej nainstalujte, tj. 2x klikněte na stažený soubor s certifikátem.

Image RemovedImage Added


Po instalaci certifikátu přejděte ve Windows do Ovládacích panelů - možnosti internetu. Zde na záložce "Obsah" je tlačítko "Certifikáty", kde lze zobrazit právě nainstalovaný certifikát, který musí být viditelný na záložce "Osobní" a můžeme tento certifikát exportovat.

Image RemovedImage Added


Při exportu postupujte následovně. Aby se export provedl správně a mohli jsme certifikát nainstalovat a používat na jakémkoli PC, je důležité dodržet všechny níže uvedené kroky.

Warning
  • Exportovat včetně privátního klíče
  • Vybrat možnost exportovat všechny certifikáty v cestě a rozšířené vlastnosti

  • Zadat nové heslo (zde je možné zvolit své vlastní heslo pro exportovaný certifikát)

  • Vybrat umístění pro exportovaný soubor a zadat jeho název (uložte kamkoli do PC, např. na plochu + libovolný název)

  • Export je dokončen

Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed

...


Image AddedImage AddedImage AddedImage Added

Image Added


Pokud se vše provedlo správně, měl by být uložen exportovaný certifikát ve formátu .PFX, který pak umožňuje instalaci na jakémkoli PC s Windows 7 a vyšší, včetně mobilních zařízení.