Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pokud uživatel získá od Finanční správy povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, pak nastavení v programu PREMIER bude obdobné jako u klasického režimu. Pouze bude navíc zaškrtnuta volba "zjednodušený režim", která se nachází v nastavení dokladové řady pokladny. 

Image RemovedImage Added


Tento režim funguje stejně jako v případě online režimu během výpadku spojení. Rozdíl je zde pouze ve lhůtě, do kdy je poplatník povinen odeslat doklady a to do 5 dnů.

...

Jakmile bude uživatel v místě, kde je dostupné přípojení k internetu, můžu všechny své neodeslané datové zprávy odeslat do systému finanční správy hromadně a to v "Daňové kanceláři - Přehledy k EET" pomocí volby Dodatečné přidělení FIK kódů.

Image RemovedImage Added