Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zálohování transakčního logu

Data jsou v SQL serverech uložena do několika souborů. Ten nejčastější scénář je uložení dat do souboru s příponou .mdf a uložení transakčního logu do souboru s příponou .ldf

...

Z důvodu možného výpadku služby SQL Agent nebo zálohování TRN není nastaveno vůbec se může stát, že soubor s transakčním logem (.ldf) naroste do obrovských rozměrů a bude hrozit, že dojde místo na disku serveru, popřípadě už došlo. V takovém případě trvá velmi dlouho, než by se standardním způsobem zmenšoval a tak se tato záležitost může vyřešit rychle a efektivně.

Provedeme to ve dvou krocích.

1. Znovu ve vlastnostech konkrétní databáze přejdeme do položky "Options" a nastavíme Recovery model na volbu "Simple". Uložíme OK

...

Opět uložíme - OK. SQL server nyní začne upravovat velikost transakčního logu - souboru LDF. Tato operace může trvat několik minut v závislosti na výkonu SQL serveru a volné paměti RAM. Po ukončení bude LDF soubor na velikosti max. 50MB. Jakmile máme problém s obrovským LDF souborem vyřešen, je nutné přepnout zpět položku Recovery Model na volbu "Full" a ihned také nastavit zálohování TRN jak je uvedené výše a provést plnou zálohu databáze, jinak nemůže záloha TRN probíhat.

Ukázka možného základního plánu pro údržbu dat v SQL serveru

Níže je uveden návrh na možný plán údržby dat v SQL serveru. Plán je tvořen z pěti základních úloh.

...