Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zálohování na PREMIER systém Enterprise (SQL)

Zálohovat data doporučujeme přímo na straně SQL serveru. SQL databáze lze zálohovat buď přímo v nástroji pro SQL data „SQL server management studio“, kde je přímo podpora pro zálohování.

V management studiu přejdeme ve spodní části do "Management - Maintenence plans", napravo pak praým tlačítkem myši vyvoláme menu a zvolíme "Maintenance Plans Wizard", kde vybereme a nastavíme jaké databáze, kam a kdy se bude zálohovat

...

Image Added 

...

Image Added 

...

Image Added


Nebo pomocí skriptu pro vytvoření zálohy

...


Image Added


Níže jsou ke stažení základní scripty pro zálohování SQL dat. Scripty jsou určeny pro IT administrátory a je nutné je upravit a přizpůsobit potřebám serveru či sítě. Dávkový soubor lze pak načíst do plánovače úloh na Windows serveru.

View file
namescripy_sql.zip
height150

Obnova dat probíhá podobně přímo na SQL serveru za pomocí SQL Server Management Studio.

...