Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image Removed

Kapitoly k modulu:

Children Display

Záloha, obnova dat, stejně jako Doktor databází se ve verzi PREMIER Enterprise provádí přímo na straně SQL serveru. Stejně tak funkce jako údržba databázových souborů, indexace, záloha transakčních logů a podobně, se rovněž provádí na straně SQL serveru.


Info

Pokud není ve smlouvě o používání

IS

programu PREMIER stanoveno jinak, odpovídá za SQL server správce IT v dané organizaci.

Při přechodu na verzi Enterprise, provedou naši IT specialisté jen základní nastavení zálohování a údržby SQL databází.

Min. požadavky na HW takového SQL serveru jsou velmi


Kapitoly k modulu:

Children Display


Minimální konfigurace SQL serveru (do 20 uživatelů, individuální z důvodu různého obsahu, resp. objemu dat.

IS PREMIER je možné provozovat na SQL serveru těchto verzí:

SQL Server 2008 R2

SQL Server 2012

SQL Server 2014

SQL Server 2016

SQL Server 2017

x86 a x64 - včetně všech Service Pack):

  • Procesor: 2,2 GHz XEON (při velkém objemu dat je vhodné 2x CPU)
  • Operační paměť: 16 GB a více (při velkém objemu dat je vyšší RAM velkou výhodou)
  • Pevný disk: 500 GB a více v RAID 1 nebo 5 (SAS disky)
  • Operační systém: Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019. Podpora architektury x86 a x64.
  • Databázový server: Microsoft SQL Server 2012, 2014, 2016, 2017 (x64, Standard, Enterprise).


Pokud jsou na síti ještě stanice, které mají Windows XP, není možné používat verzi SQL 2012 a výše, protože pro tyto verze již není k dispozici ODBC ovladač pro Windows XP.

Není možné instalovat IS PREMIER a SQL server na doménový řadič nebo na server, kde již běží například MS SharePoint nebo MS Exchange.

Tipy, jak udržovat data a SQL server v dobré kondici najdete v kapitolách "Záloha SQL dat" nebo "Údržba SQL dat"