Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Každý číselník je možné také tisknout či exportovat.

Image RemovedImage Added