Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Modul obsahuje nejrůznější kontrolní a opravné funkce, a také nabízí modul pro automatizované zaúčtování skladových operací, funkce pro přepočet (aktualizaci) skladových a prodejních cen při provádění změn a výdeji do záporu a dále přehledy pro kontrolu kontinuity mezi jednotlivými moduly skladu a fakturace a kontinuity mezi převody ve skladech.

Jde o velmi důležitý nástroj, který doporučujeme řádně prostudovat, neboť je pomůckou pro řešení nejčastějších problémů ve skladovém hospodářství.

Kapitoly k modulu:

Children Display