Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tato nástavba zajišťuje uživateli automatické zpracování veškerých daňových přiznání s možností tisku na předepsaný formulář a jeho odevzdání na finanční úřad. Více o daňové kanceláři naleznete v sekci "Nástavby - Daňová kancelář".