Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

V modulu Účetnictví se nachází přehled "Statistika zápisů v deníku" s možností členění na účetní roky, měsíce, uživatelé, dokladové řady nebo střediska.

 Image Added

Vhodné např. pro účetní firmy sdílející data s klientem (outsourcing), která potřebuje zjistit, kolik zápisů si provedl sám klient a kolik zápisů provedla účetní firma.

Lze sledovat práci účetních, popřípadě může tato funkce sloužit jako podklad pro fakturaci za účetní služby dalším subjektům


Tip
Pod pojmem "položka" se ve statistice zápisů v deníku rozumí řádek v deníku.

Image Added