Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Program nabízí možnost přeřazení partnerů z jedné rabatové skupiny do druhé, v případě, že dosáhly stanoveného kritéria. Uživatel zadá podmínky a následně určí, co má program s partnery, kteří splnili podmínky, udělat..

Image Added