Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pro rychlou informaci o jednotlivých odběratelích slouží modul "Informace o odběrateli“. Ten ihned zobrazí přehled všech faktur vystavených na zvoleného odběratele. Lze zde zadávat až tři podmínky pro zobrazení.

Po vstupu do

...

modulu stačí zadat zkratku daného odběratele

...

 a ihned se

...

zobrazí všechny vydané faktury

...

 k tomuto odběrateli.

V pravé horní části obrazovky lze zaškrtnout

...

 podmínky pro zobrazení faktur:

...

  • vybrat všechny,
  • zaplacené,

...

  • nebo v prodlení.


Panel

Na této stránce najdete:

Table of Contents


Přehledy

Dále je zde možnost nechat si z modulu "Informace o odběrateli" zobrazit přehledy:

"Nevyfakturované dodávky (s DPH)" - Přehled nevyfakturovaných dodávek tj. výdejek - prodej bez vazby na fakturu nebo pokladní doklady.

"Otevřené zálohy (s DPH)" - Přehled otevřených záloh k danému odběrateli.

"Otevřené objednávky (s DPH)" - Přehled otevřených objednávek tj. objednávky bez vazby na výdejku/prodejku.

Faktury lze seřadit podle libovolného sloupce kliknutím na název příslušného sloupce. Detaily faktury lze zobrazit šipkou vedle čísla faktury. Pokud je na faktuře aktivována žlutá ikona vazeb, je možné se přes tuto vazbu přenést např. do deníku, pokud je to vazba na informaci o úhradě. V tomto okně se lze nabídkou "Skok do modulu Vydané faktury“ efektně dostat do modulu vydané faktury.

Image Modified


Volba "Další upřesnění“ umožňuje provést výběr vystavených faktur za požadované období, a dále se splatností v období od - do.

Image Modified

Info
titlePoznámka

V pravé horní části obrazovky program automaticky vygeneruje průměrnou dobu splatnosti faktur vybraného odběratele (bonitu partnera).

V přehledu "Informace o odběrateli" je možné nechat si zobrazit grafy a u nich je možnost srovnání s minulým obdobím, stejně tak lze sledovat vývoj v různých obdobích a porovnávat je (roční, měsíční).

Image Modified


Tisk

Tisk vybrané sestavy nabízí možnost tisknout zároveň v místní a cizí měně. 


Inventarizace neuhrazených pohledávak

Warning
titleUpozornění
Zde se tiskne i Inventarizace neuhrazených pohledávek (odsouhlasení), či formulář pro uznání závazků ( také má-li odběratel faktury v různých měnách) nebo souhrnnou upomínku pro daného odběratele!

Image Modified


Souhrnná upomínka

V dialogu tisku v modulu "informace o odběrateli" lze vytvořit také souhrnnou upomínku podrobnosti v kapitole "Upomínky"


Image Modified


Obalové konto


Tento přehled slouží ke sledování toku a evidenci hlídaných vratných obalů k danému odběrateli. Přehled je sumarizován dle inventárních čísel skladových karet a uveden aktuální stav v MJ, dále pak lze zobrazit detailní vývoj obalového konta kliknutím na šipku v příslušném řádku.

Image Modified

Podrobnější popis k obalovému hospodářství v kapitole "Sklad - Skladové karty - Pořízení, údaje skladové karty - Obaly"


Export pro Factoring

Podrobně popsáno v modulu "Factoring".


Tok partnera

Toto je přehled zachycující veškerý průběh dokladů partnera (od poptávek až např. po konečnou realizaci a platby). Přehled informuje o tržbách, nákupech, saldokontu a peněžních tocích. Uživatel má takto k dispozici dokonalý celkový přehled o fakturách s detailním zobrazením jednotlivých položek. Barevné rozlišení umožňuje snadnou orientaci v přehledu.