Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Způsob ocenění výrobku při naskladnění se nastavuje pomocí druhu pohybu - příjmu.