Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Modul "Daňová kancelář" je již kompletně aktualizován pro rok 20192020.


Upozornění na změny v pojištění OSVČ od 1.1.2019

záloha na pojistné za kalendářní měsíc je nově splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí (§ 14a odst. 1)

2020

Podrobnosti o změnách, viz.:

https://www.cssz.cz/web/cz/

pojisteni

zmena-

osvc/zmeny

vyse-

v

minimalnich-

pojisteni

zaloh-osvc-

od

v-

1

roce-

1-

2019

.htm

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/

od

jaka-

1

bude-

ledna

vyse-

2019

pojistneho-

se

v-

meni-vyse-plateb-pojistneho

roce-2020


Níže uvádíme tipy pro snadnou práci s modulem.

 • Víte, že po exportu do formátu XML a při kontrole na EPO si může ihned vložit cestu a název k danému souboru? Stačí, po otevření webové stránky, vložit ze schránky již programem uloženou cestu stiskem Ctrl + v.

 • Součástí přiznání fyzických osob je i možnost export do PDF s přehledem daní, odvodů pro sociální a zdravotní pojištění a záloh. Jedná se o interaktivní PDF formulář, který je možné i po exportu podrobněji doplnit dle potřeby.
 • Pro lepší přehlednost v přiznání s více záznamy nebo při hledání, můžete libovolně seřadit záznamy dvojklikem na název sloupce v hlavičce tabulky.

 • Jestliže potřebujete odeslat společně s přiznáním přílohu ve formátu DOC/RTF/XLS/PDF/JPG nebo TXT. Je to možné pouze jako součást výsledného exportu do XML. Cestu a popis k souboru je potřeba vyplnit v přiznání.

 • Pokud chcete v přiznání právnických i fyzických osob odeslat výkazy rozvahy a výsledovky společně s přiznáním, již nějakou dobu je nelze přiložit zvlášť, v příloze. Je potřeba je mít součástí exportovaného formátu XML.

  • Pro správný export je potřeba při spuštění předvyplnit rozvahu. Toto platí i při opakovaném exportu, kdy je již daňové přiznání vyplněno a uloženo.


  • Je potřeba vyplnit exportované možnosti v přiznání na posledních stranách přiznání.
  • Nyní je možné vytvořit XML soubor, který v sobě bude mít. Program se Vás jen zeptá, zda chcete údaje exportovat v tisících nebo korunách
 • Zpracováváte přiznání v jiném programu nebo potřebujete export rozvahy a výsledovky mít „zvlášť“? Je to možné POUZE jako součást daného přiznání. Jinak by se Vám nepodařilo soubor zpracovat, oficiální formát pro samostatné odeslání výkazů Finanční správa nikdy nezveřejnila.
  Většina externích programů umí vytáhnout dané výkazy z XML souboru přiznání, pokud tedy chcete jen je, přiznání nijak nevyplňujte, založte si prázdné a pouze zatrhněte možnosti exportu, viz. popis výše.