Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Novou položku lze nyní vytvořit také při tvorbě dokladu (faktury i pokladního dokladu). Při přidávání položky do faktury (resp. pokladního dokladu) je v rozbalovacím menu u údaje "označení dodávky" možnost "vytvořit nový vzor položky". Po stisknutí této volby se uživateli zobrazí tabulka, kde se vyplní všechny údaje k nové položce obdobně jako při tvorbě položky přímo z modulu "položky".

Image Modified Image Modified