Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Warning
Důležité: Premier API funguje pouze s SQL verzí Premier Enterprise (požadovaná verze MSSQL 2016 a vyšší, včetně edice Express)


Livesearch
spaceKeyPS
typepage

Kapitoly k modulu:

Children Display

Panel(10.11. 2019)
Základní funkce Základnífunkce API

 • propojení IS PREMIER s jakýmkoliv externím systémem online,
 • eshop – online napojení externí eshopů,
 • mobilní aplikace,
 • automatické propojení se systémy odběratelů/dodavatelů,
 • zpřístupnění IS PREMIER třetím stranám – zobrazení požadovaných informací.

 

Výhody Premier API

 • veškerá komunikace probíhá on-line a není časová prodleva,
 • aplikace třetí strany kdykoliv na požádání aktualizuje nebo zapíše potřebné data do programu PREMIER,
 • data jsou kontrolována a nedovolí zapsat nestandardní hodnoty,
 • možnost komunikovat s více účetními jednotkami podle ID_UJ v jedné instalaci,
 • zabezpečení přes HTTPS s Basic authorization podle uživatele v programu PREMIER,
 • jednoduchý nástroj pro vývojáře.