Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Záloha, obnova dat, stejně jako Doktor databází se ve verzi PREMIER Enterprise provádí přímo na straně SQL serveru. Stejně tak funkce jako údržba databázových souborů, indexace, záloha transakčních logů a podobně, se rovněž provádí na straně SQL serveru.


Pokud není ve smlouvě o používání programu PREMIER stanoveno jinak, odpovídá za SQL server správce IT v dané organizaci.

Při přechodu na verzi Enterprise, provedou naši IT specialisté jen základní nastavení zálohování a údržby SQL databází.


Minimální konfigurace SQL serveru (do 20 uživatelů, individuální z důvodu různého obsahu, resp. objemu dat):

  • Procesor: 2,2 GHz XEON (při velkém objemu dat je vhodné 2x CPU)
  • Operační paměť: 16 GB a více (při velkém objemu dat je vyšší RAM velkou výhodou)
  • Pevný disk: 500 GB a více v RAID 1 nebo 5 (SAS disky)
  • Operační systém: Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019. Podpora architektury x86 a x64.
  • Databázový server: Microsoft SQL Server 2012, 2014, 2016, 2017 (x64, Standard, Enterprise).


Pokud jsou na síti ještě stanice, které mají Windows XP, není možné používat verzi SQL 2012 a výše, protože pro tyto verze již není k dispozici ODBC ovladač pro Windows XP.

Není možné instalovat IS PREMIER a SQL server na doménový řadič nebo na server, kde již běží například MS SharePoint nebo MS Exchange.

Tipy, jak udržovat data a SQL server v dobré kondici najdete v kapitolách "Záloha SQL dat" nebo "Údržba SQL dat"

  • No labels