Záloha, obnova dat, stejně jako Doktor databází se ve verzi PREMIER Enterprise provádí přímo na straně SQL serveru. Stejně tak funkce jako údržba databázových souborů, indexace, záloha transakčních logů a podobně, se rovněž provádí na straně SQL serveru.


Pokud není ve smlouvě o používání programu PREMIER stanoveno jinak, odpovídá za SQL server správce IT v dané organizaci.

Při přechodu na verzi Enterprise, provedou naši IT specialisté jen základní nastavení zálohování a údržby SQL databází.


Minimální konfigurace SQL serveru (do 20 uživatelů, individuální z důvodu různého obsahu, resp. objemu dat):

  • Procesor: 2,2 GHz XEON (při velkém objemu dat je vhodné 2x CPU)
  • Operační paměť: 16 GB a více (při velkém objemu dat je vyšší RAM velkou výhodou)
  • Pevný disk: 500 GB a více v RAID 1 nebo 5 (SAS disky)
  • Operační systém: Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019. Podpora architektury x86 a x64.
  • Databázový server: Microsoft SQL Server 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 (x64, Standard, Enterprise).
  • Databázový server pro PREMIER API: Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019, 2022 (x64, Standard, Enterprise).


Pokud jsou na síti ještě stanice, které mají Windows XP, není možné používat verzi SQL 2012 a výše, protože pro tyto verze již není k dispozici ODBC ovladač pro Windows XP.

Není možné instalovat IS PREMIER a SQL server na doménový řadič nebo na server, kde již běží například MS SharePoint nebo MS Exchange.

Tipy, jak udržovat data a SQL server v dobré kondici najdete v kapitolách "Záloha SQL dat" nebo "Údržba SQL dat"

  • No labels