Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
V této sekci jsou uživatelům programu PREMIER system k dispozici informace ohledně novinek v programu.

Doporučujeme projít kapitoly:

  • GDPR - ochrana osobních údajů.
  • EET - blíží se další vlna EET.

Hlavní novinky verze X6.2

Jak si provézt upgrade na novou verzi se dozvíte zde.

Interaktivní náhledy dokladů

Nová funkce interaktivních náhledů na doklady umožňuje zobrazit si doklady kdekoliv v přehledu. Ve verzi X6.2 je možnost odkudkoliv přistupovat k detailům dokladu bez nutnosti odskoků či otevírání nových panelů (dohledávání, seznamy, přehledy, hlavní kniha, přidružené doklady atd.). Náhled na doklad se aktivuje pomocí nového tlačítka v seznamu dokladů (viz obrázek). Detail dokladu se pro přehlednost otevře i s dolní lištou přidružených dokladů nebo příloh. Pomocí nové funkce náhledu na doklad lze doklady nejen prohlížet ale i tisknout či exportovat, označit příznakem nebo odeslat na e-mail. Tuto funkci ocení uživatelé, kteří aktivně využívají schvalování dokladů pomocí nástavby Work-flow. Doklad v náhledu lze totiž přímo odeslat ke schválení resp. schválit. Samozřejmostí je náhled na celou schvalovací historii.

U přidružených dokladů (adresář partnerů/kniha zakázek) se pomocí této funkce budou také nově zadávat doklady. Cílem této modernizace je zjednodušení a zrychlení práce (nebude docházet k zatěžování sítě návratem do seznamu nebo novými výpočty) nedojde také ke ztrátě aktuálně využívaných pohledů nebo filtrů. Modernizace přidružených dokladů bude obdobně doplněna i ve skladových kartách.

Podrobněji popsáno zde.


Komplexní modernizací prošel modul Inventury

V nové podobě inventura nabízí uživateli širší možnosti než dosud. 

Unigridová tabulka

Seznam inventury byl modernizován do tzv. unigridové obrazovky, přičemž u každé inventury je možnost nově zadat sklad, ke kterému se inventura vztahuje.

Zápis údajů inventury


Vylepšené byly i funkce při zápisu údajů z provedené inventury. Nově lze navést seznam karet dle filtrů nebo dle výběru (např. karty pouze vybraného sortimentu, dle ručního výběru atd.). Pomocí nových filtrů je uživatel schopen si vybrat ze skladu požadovanou skupinu skladových karet. Pomocí volky "Zavést dle výběru" se karty do inventury vybírají z unigridové tabulky, ve které je možné pracovat s pohledy a se strukturálním zobrazení podle požadavků uživatele. Díky tomu má uživatel možnost vybírat karty do zápisu inventury dle jakéhokoliv údaje ve skladové kartě.Poznámka u položky inventury


Ke každé položce inventury je možné doplnit dvě textové poznámky dle individuálních potřeb. Poznámky lze následně využít při vyhledávání nebo filtrování.Odemknutí buněk k přímým zápisům


Pro ještě jednodušší a rychlejší zápis údajů z inventury je nově umožněno přímo v inventuře odemknout buňky k přímým zápisům, jak jste zvyklí v seznamu skladových karet. Odemknutím je možné zadávat či editovat tučně zvýrazněné údaje přímo z hlavní obrazovky. Není tedy nutné u každé položky zvolit "Změnit" a následně "Uložit" Opětovným kliknutím na ikonku zámku se buňky uzamknou a tím se změny uloží. 

Korekční doklady


Další novinkou v inventuře je možnost přepnout se do vytvořených korekčních dokladů. Výsledkem inventury je automatické vytvoření korekčních dokladů do řady nastavené v Předvolbách - Globálních. V minulosti PREMIER pouze vypsal, o jaké doklady se jedná. Ve verzi X6.2 se přímo u vyhodnocení objeví tlačítka s možností přímého přepnutí na tyto doklady.


Podrobněji popsáno zde.


Identifikační štítky ve skladových kartách

Přiřazení identifikačních štítků ke kartám

Pro komfortnější práci přibyla ve skladech možnost zadávat ke skladovým kartám identifikační štítky (obdobně jako v adresáři partnerů). Štítky přináší neomezené možnosti filtrování a třídění skladových karet. Každý si nadefinuje číselník štítků dle potřeby a tyto štítky lze buďto jednotlivě nebo hromadně dle filtru přiřadit ke skladovým kartám. K přiřazení štítků je možné využít import z Excelu. Štítky lze následně využívat pro práci napříč programem.


Ceníky

Identifikační štítky najdou své využití např. při tvorbě zákaznických ceníků, kde se za pomocí identifikačních štítků nastaví cenové podmínky pro vybranou skupinu skladových karet. Rovněž lze ceník přiřadit ke skupině odběratelů označených štítkem. Pomocí funkce "AND" si program vybírá ty skladové karty (resp. odběratele), kterým jsou přiřazeny všechny zvolené štítky. Bez zaškrtnutí stačí, aby karta měla pouze jeden ze štítků. Funkce "Neg." umožňuje vybrat všechny karty (resp. odběratele) mimo ty, kterým jsou přiřazeny vybrané štítky. Tyto funkce lze libovolně kombinovat.

Na obrázku můžete vidět příklad nastaveného zákaznického ceníku. Podle tohoto nastavení program všem odběratelům, kteří jsou označeni v adresáři štítkem "VIP klient", automaticky poskytne 15 % slevu na skladové karty, kterým jsou přiřazeny štítky  "Akce" nebo "Výprodej".

Štítky ve Smart filtrech

Další funkcí identifikačních štítků skladových karet je filtrování ve Smart filtrech v unigridech. Takto jednoduše filtrovat je možné ve všech přehledech, kde se vyskytují informace o skladových kartách.

Filtrování dle štítků v zobrazení přehledů

Filtrovat dle identifikačních štítků skladových karet resp. štítků u partnerů lze nyní v přehledech. Před vstupem do téměř každého přehledu jsou k dispozici upřesňující filtry. Do těchto filtrů jsme také přidali možnost zobrazit si přehled vztahující se ke skupině skladových karet (resp. skupině partnerů) označenou štítky.

Podrobněji popsáno zde.


Záložka "Postup"

Především pro manažery a majitele společností verze X6.2 přináší v panelu "Aktuálně" novou záložku "Postup" pro přehledné, rychlé a srozumitelné informace ohledně společnosti. Přehled umožňuje srovnávání a vyhodnocování chodu firmy a to jak ke stejnému dni minulých měsíců, tak i let. V přehledu se sleduje měsíční vývoj tržeb včetně meziročního srovnání, co umožňuje kontinuita programu PREMIER. Údaje přehledu se čerpají i z nevyfakturovaných dodacích listů tudíž je výsledek vždy maximálně přesný. Přehled je možné vypočítat k požadovanému dni. Rovněž lze "Postup" vytisknout či exportovat do různých formátů obdobně jako napříč programem.

"Postup" je přehled interaktivní, kde kliknutím na sloupec grafu je možné zobrazit detail hodnoty. Detail je navíc možno zobrazit ve více jazycích, zvolit typ grafu, využívat funkce unigridu a interaktivně se proklikávat až na úroveň jednotlivých dokladů. Samozřejmostí je opět možnost tisku či exportu.

Vice zde.


Nové přehledy prodejů

Ve skladu jsme pro Vás připravili nové přehledy prodejů "Přehled prodejů po měsících" a "Přehled prodejů po letech". Každý z těchto přehledů lze před spuštěním vztáhnout ke zvolenému období, zakázce, středisku či partnerovi a následně filtrovat podle vlastních požadavků (parametry - výběr skladu, zboží, sortimentů, členění zboží, identifikačních štítků, odběratele apod.). Nadefinované filtry lze rovněž ukládat pro pozdější použití. Před vstupem do "Přehledu prodejů po měsících" lze zadat i konkrétní měsíc pro snadné srovnání stejného období předchozích let.Přehledy vychází z kontinuity programu, tzn. že lze v PREMIERU kdykoliv pracovat s daty z minulých let. V obou přehledech lze pracovat interaktivní grafy.s možností sledování vývoje prodeje dle jednotlivých řádků (dle zboží, partnera, obchodního zástupce,…). V přehledech lze využívat všechny funkce unigridu.

Viz zde.


Modernizace E-agenta

V Elektronickém agentovi, který slouží k zasílání přehledů o dění ve společnosti na e-maily oprávněných uživatelů (resp. zaměstnanců) či k automatickému provádění některých akci, přibyly ve verzi X6.2 nové úlohy. V sekci automatického zasílání přehledů je nyní nově možné nechat si pravidelně (dle zvolené periody) zasílat na e-mail přehledy "Postup" (nový přehled z panelu "Aktuálně") a "Výsledovku po měsících". U "Výsledovky po měsících" je pak možné na záložce "Filtry/ Upřesnění" nastavit další parametry přehledu (např. zaokrouhlování hodnot). Také je možné nastavit zasílání "Výsledovky po měsících" k danému středisku, zakázce nebo partnerovi, rovněž lze zvolit zpracované období. V případě, že přehled bude prázdný, může program zaslat uživateli informační zprávu. Další novinkou E-agenta je pravidelné "Načtení docházky" u automatických akcí.


Import z EXCELU

Ve vybraných částech programu (skladové karty, adresář partnerů, inventura atd.) lze k hromadné tvorbě záznamů či k editaci údajů využít import dat z Excelu. Dříve platilo pro tyto importy omezení v možném importovaném formátu (5.0/95 ;*xls). Nově lze vše do programu PREMIER importovat z jakýchkoliv verzí a to bez datových omezení.


Pokladní režim (POS)

Verze X6.2 přináší několik vylepšení modulu POS, dotykové zadávání. Nově se uživateli zobrazuje FIK kód (zeleně) resp. PKP kód (červeně) přímo na obrazovce pro zadání dokladu, což uživateli na prodejně umožní okamžitou kontrolu, zda doklad byl nebo nebyl odeslán do systému evidence tržeb. Další úpravou modulu je možnost nechat si zobrazit klávesnici.

Ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Sklad - POS, dotykové zadávání" lze nyní nastavit "Seskupení opakovaně zadávaných stejných položek". V praxi to znamená to, že pokud bude uživatel zadávat stejné položky do jednoho dokladu, pak se budou všechny seskupovat do jedné.

Pro ještě lepší přehlednost bylo doplněno zobrazení statusu dokladu v případě, že není k výdejce/prodejce vytvoření návazný doklad, což lze využít při kontrole již pořízených dokladů.


Dotykové zadávání dokladů je nyní plně podporováno i pro obrazovky s rozlišením 1024. V POS - dotykovém zadávání dále plánujeme možnost používat zrychlené pokladní zadávání, kde je cílem snížit počet dialogů a klikání čímž se prodej zrychlí. Rovněž pracujeme na možnosti používání snímačů čárových kódů přes COM port.

Další informace najdete zde.


Modernizace vzhledu číselníků

Pro ještě větší přehlednost a komfortnější práci byly textové vzory  a číselníky modernizovány a převedeny do unigridových tabulek. Tím pádem obsahují užitečné prvky a funkce jako snadné a rychlé vyhledávání, možnost editovat pohledy, strukturální zobrazení, rovněž lze využívat uživatelské filtry, podbarvení vybraných údajů, řazení dle jakéhokoliv sloupce. Mezi další funkce unigridu patří např. kopírování do schránky, tisk pomocí rychlé tiskové sestavy nebo export do Excelu a dalších formátů. V unigridech lze využít i tzv. smart filtry nad jednotlivými sloupci pro ještě větší zefektivnění práce. 


Přijaté objednávky

Nová verze programu PREMIER přináší pro uživatele zcela nový systém potvrzování/rezervování objednávek. Tento systém nabízí nejen hromadné potvrzení objednávky a tím i automatické rezervování položek ve skladu, ale rovněž umožňuje potvrdit u každé položky objednávky až 5 různých termínů dodání. Různé termíny dodání lze nyní nově sledovat při realizaci objednávek. Množství a jejich termíny dodání se u položek objednávky potvrzují pomocí nového tlačítka "Potvrzení termínů". Stisknutím tohoto tlačítka se uživateli zobrazí nový dialog "Rezervace objednávky", ve kterém je možné u každé položky přijaté objednávky doplnit až 5 různých termínu dodání. Celkový počet objednaného množství je podbarveno, přičemž barvy znamenají možný stav realizace. Pomocí tlačítka "Doplnit termín podle stavu skladu" se u všech položek současně doplní maximální možné objednané množství s ohledem na stav skladu. Jednotlivě lze takto potvrdit objednávku u položky pomocí ">". Volba "Zobrazit sumář položek ostatních rezervací" zobrazí v seznamu sloupec s informací ohledně ostatních rezervací, kde se jedná o interaktivní údaj a lze zobrazit rezervace detailně. Program poté takovou položku objednávky rozdělí na odpovídající počet řádků dle zadaných termínů. Pokud uživatel zadá dva a více stejných termínů dodání u jedné položky, zadané množství u položek se automaticky sečte. Informace ohledně termínu dodání se přenese do údaje položky  "Individuální termín dodání této položky". Nový systém potvrzování objednávek lze rovněž využít při EDI komunikaci a to konkrétně ve zprávě ORDRSP neboli potvrzení objednávky.


Homebanking

Modernizací prošla také nástavba Homebanking a to konkrétně při přeplacené platbě. Dosud se taková úhrada automaticky přiřadila k faktuře a program uživatele nijak neupozornil na to, že došlo k přeplacení faktury. Nově se přeplacená položka nepřipáruje k faktuře automaticky, ale zůstane v neidentifikovaných položkách a je nutné takovou úhradu přiřadit k faktuře ručně. Nové se při návrhu plateb zohledňuje také specifický symbol. Specifický symbol je nutné mít zadán na faktuře a současně na platbě.

  • No labels