Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sady

Ve skladových kartách sad přibyla možnost přesouvání pořadí komponent sady.

Tisk/Export ceníku/štítků

Pro usnadnění práce přibyla u tisk/exportu ceníků nebo štítků možnost ukládání nastavení filtrů a jiných předvoleb. Uložené nastavení lze poté načítat z paměti, tudíž není nutné při opakovaném požadavku nastavovat vše znovu. Rovněž lze využít nové identifikační štítky pro výběr skupiny skladových karet.

Převodní příjemka

Při tvorbě převodní příjemky na základě výdejky, lze nyní načíst pro kontrolu údaje z off-line čtečky čárkových kódů (při fyzickém příjmu zboží na sklad). Rozdíly mezi údaji z výdejky a ze čtečky budou následně zobrazeny v seznamu s možností ruční korekce.

  • No labels