Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Evidence dětí

Nejvýraznější novinkou ve mzdách je nový způsob evidence dětí, který umožňuje evidovat také historii změn v pořadí dětí. Změnilo se také grafické zobrazení dětí na kartě zaměstnance.

Modernizace tiskových sestav

Modernizací prošla také tisková sestava přílohy ke mzdovému listu, kde jsou nyní přehledně zobrazeny údaje týkající se dětí.


Došlo k podstatnému rozšíření nabídky sestav pro jednoho zaměstnance, nyní zde najdete několik nových potvrzení pro různé oblasti. 

Evidence cizinců

V evidenci cizinců byly rozšířeny evidované údaje o nové pozice, které jsou dále použity v příloze k vyúčtování zálohové daně za zaměstnavatele  

Nepravidelná pracovní doba

V oblasti nepravidelné pracovní doby byla provedena modernizace nastavování harmonogramů. Týdenní pracovní dobu, ze které se při sestavování harmonogramu směn vychází, nyní zapisujete přímo v nastavení daného harmonogramu - je tedy jasně daná vazba týdenního úvazku a výsledného počtu základního fondu pracovní doby pro nastavené vyrovnávací období. Nově také můžete vytisknout ke každému harmonogramu protokol, ve kterém přehledně uvidíte všechny údaje, z nichž se při sestavování harmonogramu vycházelo. Všechny tyto úpravy práci s nepravidelnou pracovní dobou zpřehlednily.

Příspěvkové organizace

U příspěvkových organizací došlo k rozšíření sledovaných údajů - tyto údaje pak slouží k pořízení výkazu P104. U dalších z těchto sledovaných údajů byla přidána i historie, která umožní přesné zpracování těchto položek v příslušných statistických výkazech.

Dále byly pro zaměstnance příspěvkových organizací rozšířeny i následující údaje ze mzdového výměru, které slouží pro označení rozložení přímé pedagogické a nepedagogické činnosti.

Pro tyto zaměstnance také byla modernizována sestava platového výměru.

  • No labels