Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Evidence půdy

Novinkou na kartách majetku (pozemku) je záložka "Evidence půdy", kde je možno definovat půdní bloky. Tato záložka je přístupná na kartách pozemků (resp. na kartách dlouhodobého majetku, který má v nastavení odpisové skupiny nastaveno "Neodpisovaný“). Záložka je určena pro uživatele vlastníky půdy, kteří na půdu dostávají dotace a pronajímají ji. Každý takový majetek (půda) má číslo parcely, číslo katastru a je rozdělena na tzv. půdní bloky. Jedna kata majetku je jeden půdní blok. Půdní bloky jsou vedeny v číselníku – u každého půdního bloku je uvedeno, komu se pronajímá, jaká je celková výměra půdy (a jaká je výměra půdy na dotace a bez dotace), cena za hektar, nájemné a doba vypršení nájmu. Uživatelům je zde k dispozici také "Přehled půdních bloků".

  • No labels