Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


WebFakt XML struktura  je specifická forma elektronické komunikace společnosti ŠKODA AUTO a.s. založená na principu manuálního vkládání dodavatelských faktur v XML struktuře do aplikace společnosti ŠKODA AUTO a.s. - WebFakt.

Tento způsob komunikace je podporován programem PREMIER system a je možné jej využívat za předpokladu, že součástí licence programu je nástavba EDI formát, ISDOC.

Aby bylo možné faktury exportovat do požadovaného formátu je nutné provést následující nastavení:


Nastavení

EAN firmy a složka pro ukládání

Ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Odběratelé - EDI komunikace" si uživatel může vyplnit EAN firmy (přidělený od příslušné organizace, které EAN kódy přiděluje).

Pro bezproblémový chod v Premieru je nutné nastavit  složky  pro ukládání (resp .načítaní) souborů. 

Stejné nastavení se rovněž nachází ve "Správci - Předvolby - Uživatelské - Odběratelé - EDI komunikace".

Nastavení v Uživatelských Předvolbách má vyšší prioritu.

EdiID

EdiID tedy číslo přidělené firmou ŠKODA AUTO a.s., je nutné nastavit ve "Správci - Předvolby - Uživatelské - Obecné - Individuální proměnné (pro odborníky)" do pole "a_xxc1".


Formát pro přenos

Posledním krokem je u daného odběratele nastavit formát pro přenos. Toto se provádí v  "Adresáři partnerů – Individuální - Odběratel - Předvolba pro EDI". Zde zvolte volbu "WebEdi Škoda"Export faktur vydaných

Samotný export vydaných faktur do formátu xml se provádí v dialogu tisku faktur volbou - "EDI, ISDOC .." -> exportovat do formátu → "EDI"


Program vytvoří soubor ve formátu xml a tento uloží do složky dle nastavení (viz. výše). 

Takto vytvořený soubor je nutné manuálně nahrát do aplikace WebFakt společnosti ŠKODA AUTO a.s.

  • No labels