Údaje, které se v Parametrech mezd nastavují

sazba zákonného pojištění - jde o sazbu, která se vztahuje k oboru působnosti zaměstnavatele - nastavujete ji podle číselníku vedle tohoto pole.

den určený pro výplaty

číslo okresu ČSSZ (používáno pro ONZ, ELDP, přehled pojistného) - jedná se o číslo příslušné pobočky ČSSZ (OSSZ), pod kterou spadá zaměstnavatel - nastavení pomocí číselníku.

název ČSSZ - název se vyplní sám po zadání čísla okresu

z účtu - vyplníte číslo účtu včetně kódu banky,  ze kterého budete provádět odvody pojistného na sociální pojištění

Prihláška organizace a odhláška organizace - pomocí těchto tlačítek můžete vytvořit .xml soubor s příslušnými údaji o přihlášení či odhlášení zaměstnavatele u ČSSZ, které pak můžete načíst a odeslat přímo ze stránek ČSSZ


V oddíle „Parametry pro platební styk“ je nutné vyplnit variabilní a konstantní symboly, čísla účtů a směrové kódy bank pro odvody institucím (čísla účtů pro odvody pojistného na zdravotní pojištění budete zapisovat jinde, zde pouze uvedete VS a KS


Správné nastavení :

účelVariabilní symbolKonstatní symbol
Záloha na daň ze závislé činnostiIČ (PO), RČ (FO)1148
Srážková daňIČ (PO), RČ (FO)1148
Sociální pojištěníVS přidělený OSSZ7618
Zákonné pojištění3558
Zdravotní pojištěníIČ (PO), RČ (FO)0558


U převodu mezd na účty (výplaty na účet) vám program umožňuje nastavit společný variabilní symbol pro všechny zaměstnance a to v hodnotách:

MMYYYY – měsíc + rok

YYYYMM – rok + měsíc

YYMM+os. číslo

Toto přednastavení bude funkční, pokud ponecháte pole pro VS prázdné v údajích k PP v nastavení zaměstnance.

Nezadáno – bude použit variabilní symbol zadaný v personalistice (pokud není ani zde, tak se použije osobní číslo zaměstnance).


Více správ sociálního zabezpečení

Zaměstnavatelé, kteří mají více správ sociálního pojištění (podle sídla mzdové účtárny spadají některá střediska do jiného okresu) zvolí tlačítko "Více správ OSSZ" a nastaví si další správu sociálního pojištění

POZOR - nezapomeňte si u této OSSZ nastavit i stát - pokud zadáte jako stát CZ, pak budete moci sestavovat a odesílat přehled pojistného pro obě (všechny) pojišťovny zvlášť - při volbě "Přehled pro OSSZ" se Vás PREMIER dotáže, pro kterou OSSZ chcete vytvořit přehled.

U jednotlivých zaměstnanců přiřadíte tuto další OSSZ v jejich "nastavení pojistného" jako jinou správu sociálního zabezpečení.  • No labels