Systém CashBack automaticky dle nastavených kritérií přiděluje při prodeji odběrateli body nebo virtuální peníze. Ty se u něj kumulují a může je uplatnit při dalších nákupech.

V programu PREMIER jsou pro systém CashBack využity zákaznické ceníky (pomocník pro tvorbu slev), kde se jedná o 9. volbu – CashBack. Podmínky jejímu přidělení mohou být různé (dle rab. skupiny, dle identifikátoru partnera, sortimentu, dle ceny prodeje, dle obratu za posledních N měsíců…) viz obr. Program pak automaticky po dokončení tvorby dodacího listu přidělí zákazníkovi body (nebo virtuální peníze) dle zvolených kritérií.


Na této stránce najdete:
1 Nastavení CashBack

1.1 Globální předvolby

Zde se nastaví karta, na které se sleduje CashBack, a dále lze nastavit, aby se stav bodů zákazníka zobrazoval i v dokladech a na kartě partnera.¨

1.2 Skladová karta

Dále se nastaví skladová karta, na které se sleduje CashBack musí mít nastaveno "Toto je karta služeb“ (z důvodu neúčtování a nehlídání výdeje do záporu). Dále je možné nastavit přímo na kartě jakou mají získané body hodnotu. Pokud jde o virtuální peníze, tak stačí mít v prodejní ceně 1. Jinak je možné využít jakýchkoliv hodnot a to v různých rabatních skupinách. Dále je možné definovat hodnotu bodů v zákaznických cenících, kde se může např. pro různý sortiment použít různá hodnota (tedy koeficient).


2 Prodej, informace o stavu bodů nebo virtuálních peněz

Samotný prodej probíhá standardně a plně automatiky, po ukončení zápisu v DL (tlačítko Esc v položkové části, popř. Ctrl+X vyvolá pomocníka pro tvorbu slev a ten přidělí body, viz obr.). Při jakékoliv změně hodnoty DL se automaticky aktualizuje počet přidělených bodů.

Informaci o stavu konta zákazníka lze zjistit z:

  • Informací o odběrateli,
  • Informaci o skladové kartě (zadání karty CashBack + partnera), 
  • Přehled prodejů (např. zadáním karty CashBack + členění dle Odběratele)

Dále se v galerii tiskových sestav dodacích listů, faktur nebo pokladních dokladů nachází vzor sestavy s informací o stavu konta. Tento údaj má pak vždy k dispozici i zákazník. (viz. obr).

Sestavu z galerie si můžete přidat následovně: Tisk – sestava – přidat / upravit – stáhnout z www.premier.cz

Pokud je nastaveno v globálních předvolbách, lze zobrazovat informaci o stavu bodů v dokladech (výdejka, faktura) nebo na kartě partnera.


3 Uplatňování bodů

Uplatňování bodů zákazníkem probíhá jednoduše a to tlačítkem "Uplatnit body - F7" popř. zadáním karty, na které se sleduje CashBack. Následně se zobrazí níže uvedený dialog. V něm se navrhne vhodný počet bodů k uplatnění a dále zde lze měnit i koeficient, tzn. že na některé karty můžete provádět slevové akce tím, že např. určíte, že 1 bod = 1,2 CZK. Ve výdejce, se pak uplatnění bodů objeví jako další položka se zápornou částkou.

Koeficient se také může nastavit pomocí definice slev v zákaznických cenících a lze tak např. definovat různé koeficienty (hodnoty bodů) pro různé odběratele.


  • No labels