Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nové účetní jednotky nelze vytvářet přímo do SQL databází. Nejdříve je nutné vytvořit novou účetní jednotku standardním způsobem a vstoupit do této jednotky. Po prvním úspěšném vstupu do nově vytvořené jednotky, lze tuto již převést na SQL server. Ukončíme práci v této jednotce a ujistíme se, že nikdo není přihlášen v programu (v žádné jednotce není žádný uživatel).


Převod dat - migrace na SQL

V dialogu "Výběr účetní jednotky" je ve spodní části tlačítko "Statistika hromadné funkce"


Klikneme na toto tlačítko a zobrazí se informace o jednotkách. V horní části tohoto dialogu je možnost hromadného převodu dat do SQL. Program bude požadovat aktivační heslo. Heslo je sql. 

Hromadný převod (byť i jedné samostatné jednotky) je možná jen u těch účetních jednotek, které mají ve sloupci "Upgrade" stav - OK. Tento stav je tehdy, kdy po poslední aktualizaci byl někdo v jednotce přihlášen.


Můžeme tedy převést data. Použijeme tlačítko označené na obrázku výše - "Hromadný převod na verzi Enterprise" a zobrazí se další dialog.


Zde již vybereme požadované jednotky se stavem OK na předchozím dialogu a klikneme na OK. Poslední fáze je zadání připojovacích řetězců a přihlášení sysadmin účtem na MSSQL.


Driver musí být použitý ten, který je na SQL serveru nainstalován (jakýkoli od verze 11-17). Aktuální verzi ODBC ovladače zjistíme na SQL serveru ve Windows - "Nástroje pro správu - ODBC Data Sources (32-bit)".Název serveru: Přesný název instance SQL serveru
Port: ponechat prázdné, pokud je server nakonfigurován standardně na port 1433 (výchozí)
Winaut - Pokud se použije Windows autorizace, program použije přihlašovací údaje z domény aktuálně přihlášeného uživatele (není pak nutné zadávat další dva údaje jako je SQL user a SQL password
SQL user: Pokud není vybraná možnost Winaut, zadáme login pro připojení k SQL, který musí být "sysadmin" účet (po převodu je možné oprávnění sysadmin odebrat a ponechat jen public
SQL password: heslo pro uživatele
Approle: aplikační role, kterou vytvoří sám program během procesu převodu. Tato aplikační role zajišťuje veškeré operace s SQL daty (čtení, zápis, mazání) 
Approle password: heslo pro roli
Sqldbname: název databáze pro tuto jednotku vygeneruje program sám. Bude použit prefix "FAxx_název_jednotky"
Datadir: Umístění databází z pohledu SQL serveru
Logdir: Umístění log. souborů databází z pohledu SQL serveru

Pokud je vše nastaveno, můžeme provést TEST nastavení. Program během testu se pokusí přihlásit, vytvořit testovací prázdnou databázi, odstranit databázi. Pokud toto vše je v pořádku, zobrazí se OK hlášení a můžeme tlačítkem OK spustit převod.

V první fázi program v účetní jednotce prověří konzistenci databázových souborů a po té začne postupně s převodem ve vybraných jednotkách. 


Pokud počáteční instalaci MSSQL a převod 1-3 jednotek prováděli naši IT pracovníci, bude již vše v dialogu "Nastavení serveru" automaticky vyplněno. Program použije právě nastavení z již existující jednotky, která je na SQL již převedena.Po převodu dat je nutné na všechny PC, které spouštějí program z místní sítě, nainstalovat ODBC Driver také. Instalace ODBC driveru 11 je součástí instalátoru vizuálních knihoven, kterou lze spustit na konkrétním PC s právy administrátora spuštěním souboru \premier\setup_ocx.exe". Do PC se nainstaluje ODBC Driver 11 for SQL Server. Je tedy nutné v nastavení jednotky použít tuto verzi. Pro práci v programu není důležitá verze ODBC, musí tam být min. verze 11. Naopak při převodu dat, který se provádí ve většině případů na SQL serveru je vhodné použít stejnou verzi, jaká je základní instalace MSSQL. Výchozí verze po instalace MSSQL 2017 je ODBC Driver 17 for SQL. Je však možné vizuální knihovny nainstalovat i na SQL server a pak použít ODBC driver 11. 

  • No labels