Nově se můžou sami uživatelé programu převádět účetní jednotky klasické na SQL.

Uživatel, který bude jednotku či jednotky převádět musí mít sysadmin práva k SQL severu!!!
Nové účetní jednotky nelze vytvářet přímo do SQL databází. Nejdříve je nutné vytvořit novou účetní jednotku standardním způsobem a vstoupit do této jednotky. Po prvním úspěšném vstupu do nově vytvořené jednotky, lze tuto již převést na SQL server.
Před převodem jednotky na SQL ukončíme práci v této jednotce a ujistíme se, že nikdo není přihlášen v programu (v žádné jednotce není žádný uživatel)!!!

Postup převodu dat na SQL

Funkce pro hromadný převod jednotek do SQL se nachází v obrazovce "Výběr účetní jednotky" → "Statistika, hromadné funkce".

V obrazovce "Informace o účetních jednotkách" je k dispozici funkce "Hromadný převod na verzi Enterprise".

Hromadný převod (byť i jedné samostatné jednotky) je možný jen u těch účetních jednotek, které mají ve sloupci "Upgrade" stav - "OK". Tento stav je tehdy, kdy po poslední aktualizaci byl někdo v jednotce přihlášen.


Program Vás nyní vyzve k zadání bezpečnostního hesla.


Heslo je "SQL".

Dalším krokem je výběr účetních jednotek se stavem "OK", které se mají do SQL převést.

Posledním krokem je zadání připojovacích řetězců a přihlášení sysadmin účtem na MSSQL.

Údaje:

Název serveru: Přesný název instance SQL serveru.

Port: Ponechat prázdné, pokud je server nakonfigurován standardně na port 1433 (výchozí).

Winaut: Pokud se použije Windows autorizace, program použije přihlašovací údaje z domény aktuálně přihlášeného uživatele (není pak nutné zadávat další dva údaje jako je SQL user a SQL password.

SQL user: Pokud není vybraná možnost Winaut, zadáme login pro připojení k SQL, který musí být "sysadmin" účet (po převodu je možné oprávnění sysadmin odebrat a ponechat jen public.

SQL password: Heslo pro uživatele.

Approle: Aplikační role, kterou vytvoří sám program během procesu převodu. Tato aplikační role zajišťuje veškeré operace s SQL daty (čtení, zápis, mazání).

Approle password: Heslo pro roli.

Sqldbname: Název databáze pro tuto jednotku vygeneruje program sám. Bude použit prefix "FAxx_název_jednotky".

Datadir: Umístění databází z pohledu SQL serveru.

Logdir: Umístění log. souborů databází z pohledu SQL serveru.


Driver musí být použitý ten, který je na SQL serveru nainstalován (jakýkoli od verze 11-17). Aktuální verzi ODBC ovladače zjistíme na SQL serveru ve Windows - "Nástroje pro správu - ODBC Data Sources (32-bit)".


Pokud je vše nastaveno, můžeme provést "TEST nastavení". Program se během testu pokusí přihlásit, vytvořit testovací prázdnou databázi, odstranit databázi. Pokud toto vše je v pořádku, zobrazí se "OK hlášení" a můžeme tlačítkem "OK". spustit převod.

V první fázi program v účetní jednotce prověří konzistenci databázových souborů a poté začne postupně s převodem ve vybraných jednotkách. 


Pokud počáteční instalaci MSSQL a převod 1-3 jednotek prováděli naši IT pracovníci, bude již vše v dialogu "Nastavení serveru" automaticky vyplněno. Program použije právě nastavení z již existující jednotky, která je na SQL již převedena.


Po převodu dat je nutné na všechny PC, které spouštějí program z místní sítě, nainstalovat ODBC Driver také. Instalace ODBC driveru 11 je součástí instalátoru vizuálních knihoven, kterou lze spustit na konkrétním PC s právy administrátora spuštěním souboru \premier\setup_ocx.exe". Do PC se nainstaluje ODBC Driver 11 for SQL Server. Je tedy nutné v nastavení jednotky použít tuto verzi. Pro práci v programu není důležitá verze ODBC, musí tam být min. verze 11. Naopak při převodu dat, který se provádí ve většině případů na SQL serveru je vhodné použít stejnou verzi, jaká je základní instalace MSSQL. Výchozí verze po instalace MSSQL 2017 je ODBC Driver 17 for SQL. Je však možné vizuální knihovny nainstalovat i na SQL server a pak použít ODBC driver 11. 

  • No labels