Aktualizaci IS PREMIER je možné provést dvěma způsoby:

  1. První způsob je vhodný pro aktualizace na novou verzi programu, která vychází jednou za rok. Zde je možné se držet návodu jako pro novou instalaci, viz. ZDE
  2. Druhý způsob aktualizace je přímo z horního menu programu Start - PREMIER Update - Kompletní aktualizace.
Aktualizace a upgrade na vyšší verzi může provádět pouze SUPERVISOR nebo uživatel, který má tuto možnost povolenou v omezujících předvolbách. Nikdo jiný nesmí být v danou chvíli v programu přihlášen.

Další kapitoly:

Na této stránce najdete:Postup provedení aktualizace

Jedná se o systém automatické aktualizace programu přes internet, který doporučujeme využívat především pro rychlou dostupnost novinek, inovací a opravy nedostatků v programu.

Aktualizace jsou velmi důležité a mohou se provádět kdykoli.
Aktualizaci je vhodné provádět cca. 2 krát za týden

Aktualizace se provádí přímo z IS PREMIER. Po přihlášení do PREMIERa (jako SUPERVISOR), se v libovolné účetní jednotce aktivuje horní menu: Start - Premier Update - Kompletní aktualizace.

Uživatel si tak může pohodlnou cestou kdykoliv stáhnout veškerou aktualizaci programu pouhým kliknutím v horním menu programu.  Program Vás pak propojí s automatizovaným systémem aktualizace programu a sám zjistí, které z modulů je potřeba aktualizovat. Klient pak může zvolit buď kompletní aktualizaci, anebo si určit, které z modulů chce aktualizovat. Program pak vše provede automaticky. Pro větší informovanost jsou při stahování k dispozici chronologické komentáře o novinkách a opravách programu podle jednotlivých modulů. Tímto systémem se značně zrychluje dostupnost novinek a oprav programu pro Vás, klienty, a to tím nejjednodušším možným způsobem


V této fázi nesmí být nikdo na síti přihlášen v IS PREMIER. Tato skutečnost je velmi důležitá a je třeba ji dodržovat. Je třeba také zkontrolovat, zda ve Správci terminálové služby nejsou odpojené relace!!! Aktualizaci je možné provádět z libovolného počítače na síti.

Pro tento případ je v programu funkce "Blokovat spuštění systému PREMIER“, kterou lze aktivovat např. přes „Interní sdělení“Po zaškrtnutí této volby se IS PREMIER zablokuje, tak že znemožní jakémukoli uživateli přístup. Supervisor tak může v klidu provádět aktualizaci programu bez obav, že se do systému někdo přihlásí. Protože je v nyní systém zablokován, tak v dalším pokusu o spuštění programu bude systém blokovat také uživatele SUPERVISOR. Ten však může po stisku klávesyS systém pro sebe odblokovat a pokračovat v práci.     

Pokud jsou automaticky vybrané některé položky (moduly programu) stačí jen stisknout tlačítko "Aktualizace“, které se postará o automatické stažení, rozbalení a aktualizaci programu.


Po rozbalení stažených souborů se program sám aktualizuje a dojde k ukončení IS PREMIER. Po jeho opětovném spuštění se mohou v některých případech ještě aktualizovat i některé databáze. O tomto kroku bude program informovat uživatele při dalším spuštění.


V tomto případě se doporučuje, provést tuto aktualizaci některých databází a stále platí, že v této fázi nesmí být v systému přihlášen žádný uživatel a program ještě pořád může být zablokovaný pro všechny uživatele.

Po úspěšné aktualizaci programu a databází je nutné odblokovat IS PREMIER a všichni uživatelé se mohou přihlásit.

Jestliže se Vám po spuštění aktualizačního programu zobrazí tato hláška, právě probíhá údržba aktualizací a není možné v danou chvíli provádět aktualizace.

Ve výjimečných případech se Vám tato hláška může zobrazovat déle, než je uváděných 20 min.


Pokud chcete v případě stažení všech souborů a začátkem jejich instalace zobrazit informativní hlášku, která bude čekat na zásah uživatele, zatrhněte v programu tuto volbu. V opačném případě proběhne vše automaticky.


Obdobou předchozí funkce je manuální stažení vybraných modulů tl. Stažení a jejich následná instalace (tl. Instalace)


Tlačítko Instalace bude rovněž aktivní, pokud se v adresáři Premiera nacházejí předchozí úspěšně stažené soubory, po předchozím přerušení procesu aktualizace, a ještě nedošlo k jejich instalaci. Nesmí však být zatrženo „Před začátkem nového stahování smazat všechny předchozí stažené verze“.


Pokud k tomu nemáte specifický důvod, ponechejte tuto volbu ve výchozím stavu (zatrženou). Při následné manuální instalaci nejsou kontrolovány povinné moduly a může dojít k destabilizaci systému.


Nastavení

Ve specifických případech se Vám může zobrazit při spuštění programu (ale i během stahování)  tato tabulka, což znamená, že se nepovedlo úspěšné připojení k internetu nebo došlo k jeho přerušení. V takovém případě postupujte podle uvedených bodů.


Ad 1) Mohlo dojít k výpadku v lokální síti, u poskytovatele internetu, ale i výpadkem cílového serveru. Ověřte proto, zda se dostanete na stránky www.premier.cz a pokud ano, postupujte dále.

Ad 2) Pokud se připojujete přes proxy server, je nutné doplnit potřebné údaje do tabulky. Pokud nedojde k jejich automatickému předvyplnění, údaje poskytne Váš správce sítě. Obvykle stačí tyto údaje doplnit pouze jednou při prvním spuštění. 

V případě, že se tento dialog automaticky nezobrazí a aktualizace nebude stále možná z důvodu používání proxy serveru, je nutné vytvořit INI soubor v adresáři \premier\. Vytvořte prosím soubor "update.ini", který bude uložen v adresáři \premier\. Struktura INI souboru je jednoduchá. Budou zde zadány 4 řádky

1. řádek = adresa proxy serveru
2. řádek = číslo portu
3. řádek = přihlašovací jméno
4. řádek = heslo

příklad INI soouboru


Ad 3) Jestliže proxy server nepoužíváte, internet je aktivní a přesto program aktualizací nefunguje, patrně je program ps_updat.exe nacházející se v adresáři Premiera blokován firewallem nebo jiným programem zabezpečující PC a proto se opět obraťte na svého správce sítě. Stahování modulů probíhá přes port 80.

Pokud se ani přes to nepovede obnovit spojení, aktualizace programu můžete provést manuálně stažením ze stránek www.premier.cz více obecná část "Instalace programu"Automatické aktualizace

PREMIER update je možné také nastavit tak, že se aktualizace programu budou provádět zcela automaticky. Toto je možné prostřednictvím samostatné aplikace, která běží jako službu PREMIER E-AgentAutomatická aktualizace se stejné jako ta manuální nebude spouštět, pokud je v programu někdo přihlášen a to jak aktivně, tak pasivně, např. uživatel nechá spuštěný program a je mimo pracoviště nebo se korektně neodhlásí ze vzdálené plochy. Pokud se uživatel neodhlásí ze vzdálené plochy nebude možné provádět aktualizace programu. Správci IT mohou však nastavit, aby se uživatelé po nějaké době nečinnosti nebo pokud je uživatel ve stavu "Odpojen", automaticky odhlašovali. Informujte proto správce IT, aby toto nastavil.

Automatické odhlášení odpojených uživatelů nebo uživatelů, kteří jsou např. 3 hodiny neaktivní je možné nastavit ve správci konzole terminálových připojení, popřípadě přes GPO, kde je pak možné toto aplikovat na konkrétní skupinu uživatelů.Popřípadě přes GPO, kde je pak možné toto aplikovat na konkrétní skupinu uživatelů.

  • No labels