Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Přenos dat a propojení s jinými systémy

Stále sílící potřeba našich klientů na moderní komunikaci s jinými systémy nás přiměla k vývoji nového modulu-rozhraní PREMIER API, jako nejmodernějšího způsobu propojení aplikací, pro snadnou a automatickou komunikaci s jiným systémy či vytváření vlastních aplikací pro využití dat informačního systému PREMIER.

V současné době rozhraní PREMIER API není oficiálně v nabídce našich produktů, kde bude zařazen v průběhu prvních měsíců roku 2019, o čemž budeme naše zákazníky s předstihem informovat. Některé pilotní implementace pomocí PREMIER API již proběhly úspěšně a realizují se další pilotní projekty.

PREMIER API je určeno pouze pro uživatele PREMIER Enterprise, který využívá technologii SQL databázi. Aplikace komunikuje přes http 1.1 metodou POST. Odeslané příkazy a přijaté data jsou ve formátu JSON.

 

Základní funkce API

 • Propojení IS PREMIER s jakýmkoliv externím systémem online.
 • Eshop – online napojení externí eshopů.
 • Mobilní aplikace.
 • Automatické propojení se systémy odběratelů/dodavatelů.
 • Zpřístupnění IS PREMIER třetím stranám – zobrazení požadovaných informací.

 Výhody Premier API

 • Veškerá komunikace probíhá on-line a není časová prodleva.
 • Aplikace třetí strany kdykoliv na požádání aktualizuje nebo zapíše potřebné data do programu PREMIER.
 • Data jsou kontrolována a nedovolí zapsat nestandardní hodnoty.
 • Možnost komunikovat s více účetními jednotkami podle ID_UJ v jedné instalaci
 • Zabezpečení přes HTTPS s Basic authorization podle uživatele v programu PREMIER.
 • Jednoduchý nástroj pro vývojáře – přehledná dokumentace.

  

Premier API je také i základním stavebním kamenem pro vývoj nové webové aplikace Premier AIR X, na jejímž vývoji intenzivně pracujeme a která nahradí současnou aplikaci PREMIER AIR , v jejímž vývoji se již nepokračuje. Vývoj PREMIER AIR X již probíhá a věříme, že vám budeme moci prezentovat její první verzi pro vystavování faktur a pokladních dokladů v první polovině roku 2019. Naše vize je soustředit se vývoj této aplikace v co nejširším možném funkčním rozsahu, která umožní nejmodernější způsob užívání našeho software PREMIER prostřednictvím mobilních zařízení a jeho snadném zpřístupnění externím subjektům pro pořizování, resp. zobrazování požadovaných operací/informací.

 • No labels