Verze X8

Instalace nové verze je podrobně popsána v Journalu, který naleznete v pravé části této obrazovky.

Registrace nové verze probíhá nově zcela elektronicky, více  zde.

PREMIER AI

PREMIER AI je chytré řešení pro informační systém PREMIER, které ulehčuje práci účetnímu oddělení, zbavuje je ručního přepisování dat z účetních dokladů a vytváří přehledný elektronický archív. S pomocí umělé inteligence automatizuje zpracování dokladů. Vytěžuje doklady s vysokou přesností, rychle, bezpečně a eliminuje vznik chyb na minimum. Unikátní je především fakt, že se nejedná o řešení třetí strany. PREMIER AI je řešení společnosti PREMIER system, a. s., a je integrální součástí informačního systému PREMIER, což přináší bezkonkurenční výhody v kompaktnosti a provázanosti s doklady v informačním systému. V tomto ohledu jsme jediný informační systém s vlastním řešením pro vytěžování dokladů na trhu. PREMIER AI můžete provozovat jak na vlastním serveru, tak na vzdálené ploše ve spojení se službou PREMIER Outsourcing.

Manuál k PREMIER AI najdete zde.

PREMIER AI – NÁSTROJ NA KVALITNÍ VYTĚŽOVÁNÍ DOKLADŮ

Načtení faktury do systému vytěžování

PREMIER AI nabízí více možností. Především je potřeba vyzdvihnout jedinečné hromadné zkopírování e-mailů, včetně podpory pro více příloh příloh v jednom
e-mailu. Automaticky rozpozná typ dokumentu (faktura, objednávka, zálohový list).

 • Automaticky přes e-mailovou adresu vyhrazenou pro příjem.
 • Hromadným kopírováním e-mailů či souborů z úložiště.
 • Přímým skenováním a také přesunem Drag and Drop.
 • Přijímá faktury a dokumenty v PDF, JPG, PNG.
 • Připravujeme spárování s mobilním fotoaparátem a vlastní externí úložiště.

ZPRACOVÁNÍ FAKTURY 

Rychle a spolehlivě

Program ve zlomku vteřiny automaticky rozpozná charakter dokumentů nebo e-mailových příloh (faktura, objednávka, zálohový list, upomínka).

Automaticky 100% rozpozná klíčové údaje faktury, nabídne k zaúčtování a k automatickému archivování přílohy s vazbou na fakturu. Inteligentně využije historii faktury k automatickému zaúčtování položky včetně účtovacího předpisu, textu, 

Inteligentně využije historii faktury k automatickému zaúčtování položky včetně účtovacího předpisu, textu, rekapitulace DPH ad. údajů.

Na této stránce najdete:


Další užitečné funkce při zpracování faktury

 • Dokáže vytvořit QR kód pro rychlou platbu podle načtených údajů, pokud není na faktuře.
 • Hlídá existenci partnera a duplicitu faktury!
 • Zobrazí historii podobné faktury jako pomůcku pro automatické zaúčtování.
 • Vyčte také grafické přílohy, pokud jsou součástí e-mailu (smlouvy, certifikáty apod.).
 • Nabídne zálohové platby pro vypárování, otevřené objednávky, přiřazení středisek ad.
 • Není potřeba instalovat speciální aplikaci. Pouze
  PREMIER – Update..

UNIKÁTNÍ VÝHODA VLASTNÍHO ŘEŠENÍ K INFORMAČNÍMU SYSTÉMU

PREMIER AI je integrální součástí informačního systému PREMIER, což nabízí bezkonkurenční možnosti pro komfortní zaúčtování s využitím historie a návazných dokladů pro párování – zálohy, objednávky, příjemky ad. Nejedná se o řešení třetí strany a další vývoj aplikace je zcela v našich rukou.

 • Využívá historii v programu PREMIER pro kompletní automatické zaúčtování položek faktury.
 • Automatické vyhledání partnera podle IČ.
 • Nabízí párování s existujícími doklady v systému PREMIER

MODERNIZACE VKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ 


Součástí PREMIER AI budou také nové možnosti připojování
dokumentů napříč programem bez nutnosti otevírat vazby:

 • Možnost vkládat e-maily s rozpadem na e-mail a přílohy a volbou uložení vybrané přílohy.
 • Jednoduché kopírování konkrétní přílohy na vybrané místo v PREMIERU.
 • Možnost zkopírovat více dokumentů ze složky/úložiště.
 • Modernější správa dokumentů.
 • Nová možnost vkládání pomocí mobilního telefonu a přímé skenování.
 • Dokumenty bude možné ukládat a archivovat na PREMIER DISK nebo do databáze SQL server (PS ENTERPRISE).

PREMIER AI – NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY


Kdy bude PREMIER AI k dispozici?
Aplikace bude dostupná od 1. 1. 2022. Nyní probíhá náročné testování a připravujeme výuková videa pro pohodlné seznámení s řešením PREMIER AI a veškerou podporou.


Jaká bude cena PREMIER AI? 
Jedná se o placenou aplikaci. Součástí každé verze bude dostupná trial verze, kde bude mít každý uživatel možnost zpracovat určený počet faktur. V nabídce budou měsíční paušály a balíčky služeb, které zveřejníme 1. 1. 2022. V konkurenčním porovnání nabídneme velmi výhodné ceny, které budou znamenat skutečnou úsporu nákladů.


Co k tomu potřebuji?
Premier AI bude určen pro obě verze PREMIER Smart a PREMIER Enterprise. Nadstandardní funkce pro hromadné vkládání faktur, automatické načítání z e-mailu
či z úložiště budou dostupné pouze ve verzi PREMIER Enterprise. Více od 1. 1. 2022.-


Novinky verze X8

Automatický výpočet vypořádacího koeficientu

Program nyní nově nabízí funkci pro automatický výpočet vypořádacího koeficientu za zvolené období. Součástí je i výpočet vypořádání nároku, který slouží pro poslední přiznání k DPH v roce.

Podrobněji popsáno zde.Modernizace vkládání dokumentů do vazeb

Ve verzi X8 jsme modernizovali vkládání dokumentů do vazeb a to napříč celým PREMIEREM. Cílem této modernizace je zjednodušit a zrychlit práci při vkládání externích dokumentů z úložiště nebo přímo z e-mailu. Modernizací prošel hlavně způsob připojování dokumentů do vazeb. Dokumenty lze nyní snadno připojit hned několika způsoby:

 • metodou "drag and drop" tj. "táhni a pusť", kdy se externí dokument(y) myší natáhnou do požadovaného pole,

 • "vlepit dokument(y) za schránky" - tedy kopírováním dokumentu resp. dokumentů přímo z jejich umístění/místa uložení (disk, flash atd.) nebo přímo z e-mailu,

 • "otevřít dokument(y) ze složky" -  programu se ukáže cesta a lze snadno vybrat i více dokumentů najednou,

 • "vyfotit dokument mobilním telefonem" - možnost přímo pořizovat dokumenty mobilním telefonem bude doplněna začátkem roku, 

 • "naskenovat dokument" - touto volbou lze snadno přímo skenovat dokumenty do vazeb.
Po vložení dokumentů se v dalším kroku uživateli nabídne potvrzující seznam, ve kterém lze i přímo upravovat popis k dokumentu, případně jej interaktivně zobrazit či upřesnit výběr.

Další novinky při práci s vazbami:

 • Při vkládání celých e-mailů ("drag and drop" nebo vlepením ze schránky), se rozpadne na e-mailovou zprávu a přílohy, následně se zobrazí seznam pro upřesnění co připojit do vazeb.
 • Podpora vkládání dokumentů (Copy/Paste) i při terminálovém připojení (u terminálu nelze z bezpečnostních důvodů drag and drop a kopie celého mailu z lokální stanice, přílohy z mailu ale kopírovat lze, i více najednou).


Definice prefixů číslování dokladů dle let

Verze X8 nově nabízí uživatelům v nastavení dokladových řad definovat prefixy číslování dokladů dle jednotlivých let. Tato funkce usnadní souběžnou práci v různých obdobích na přelomu roku. Doposud bylo nutné hlídat změnu číslování dokladů ručně.  Nyní program sám podle zvoleného období nastavení potřebný prefix.


Pro nejnovější účetní období doporučujeme používat základní prefix.

Automatické rozúčtování nákladů příštích období

Nejen pro potřeby účetních firem přináší verze X8 novinku v rozúčtování nákladů příštích období. Pakliže chce společnost po větší přesnost výsledku hospodaření sledovat náklady příštích období měsíčně, lze snadno přímo z přijaté faktury provést automatické rozúčtování nákladů na jednotlivé měsíce. Rozúčtování se pak provede hromadně do požadované řady interních dokladů. 

Pro správnou funkčnost je potřeba jen dodržet správné nastavení účtů. Faktura se následně do programu navede dvěma řádky, kdy první bude obsahovat náklady ihned uplatněné a druhý následně náklady příštích období, které se budou rozpouštět.


Po uložení faktury program automaticky detekuje, že se jedná o náklady příštích období a nabídne dialog, ve kterém lze následné rozpuštění do jednotlivých měsíců přizpůsobit dle potřeby uživatele. Nastavit zde lze cílovou dokladovou řadu, způsob číslování a zaúčtování. Jednotlivým zápisům lze přiřadit také střediska, zakázku či doplňkovou analýzu. Samozřejmá je možná změna popisu a poznámky.

V dalším kroku program nabídne způsob rozúčtování a po potvrzení vytvoří do interní dokladové řady jednotlivé zápisy do vybraného období. Zápisy budou s faktury propojeny vazbou. Program respektuje všechny přístupová práva.
Celý postup je podrobně popsán zde.


Další novinky dle modulů

ÚČETNICTVÍ

OSS (One Stop Shop)

Od 1.7.2021 došlo k rozšíření novely o DPH o OSS (One Stop Shop) tedy zvláštní režim jednoho správního místa s cílem usnadnit přiznání a odvod DPH u vybraných plnění v členských státech Evropské unie. Již nebude nutná registrace k odvodu DPH v jiných státech unie, ale odvod DPH do jiných států unie bude možné realizovat prostřednictvím tuzemského správce daně i přesto, že se bude jednat o přeshraniční plnění. OSS není povinné, ale výrazně usnadní odvod DPH v případě, kdy má subjekt povinnost se registrovat k odvodu DPH v jiném státě unie. S ohledem na tuto změnu došlo k úpravě kódů DPH, aby si každý uživatel mohl dle potřeby definovat nové kódy DPH pro jednotlivé země a sazby. Nové kódy následně slouží k sestavení formuláře pro přiznání k OSS, který byl doplněn do Daňové kanceláře. Zdaňovacím obdobím je čtvrtletí. Daň se vyčísluje v EUR dle kurzu Evropské centrální banky, který je nutný ručně doplnit do kurzovního lístku. Pakliže uživatel pracuje s jinou měnou než EUR.

V přiznání je uživatelům k dispozici „Kontrolní export tabulky do CSV (Excel)“. Díky této funkci lze údaje z přiznání otevřít v Excelu a jednotlivé řádky pak třídit nebo tisknout dle libosti. Nachystaná je i záložka pro možnost oprav, v tuto chvíli pro ruční vyplnění. Přiznání je samozřejmě možné vyexportovat do příslušného formátu pro odevzdání správci daně. Celá problematika je podrobněji rozepsaná v manuálu zde.

Homebanking

V průběhu roku došlo také k doplnění výčtu bank, se kterými PREMIER umožňuje automatický přenos dat z banky do účetního programu bez nutnosti přihlášení do internetového bankovnictví. Komunikace je obousměrná, z banky se automaticky stahují výpisy a do banky se automaticky přenáší příkazy k úhradě.  Mimo FIO API Bankovnictví podporujeme také Raiffeisenbank - API Bankovnictví a ČSOB - Business Connector. Pro správné fungování je nutná nástavba „Homebanking“, certifikát či token získaný od příslušné banky a správné nastavení, které je podrobně popsáno u příslušných kapitol v manuálu. Automatický přenos je podporován ve verzi Smart i ENTERPRISE.

ODBĚRATELÉ

Hromadná tvorba daňových dokladů k platbě ze zaplacených záloh 

PREMIER nyní umožňuje hromadně tvořit daňové doklady k platbě ze zaplacených záloh. Dříve bylo nutno tvořit doklady k platbě jednotlivě, což mohlo být ve větším objemu časově náročné, nicméně pro usnadnění práce je nyní k dispozici nová funkce. Funkce byla doplněna do modulu „Faktury, pohledávky“ a je k využití při tvorbě nové faktury v požadované dokladové řadě. Po povolení hromadné fakturace je uživateli umožněno vybrat si ze zaplacených záloh za  požadované období a k nim nechat hromadně vytvořit doklady o přijaté platbě.

Díky unigridu lze v seznamu snadno filtrovat dle požadovaných kritérií. Datum uskutečnění na daňových dokladech k platbě lze předvyplnit hromadně nebo dle skutečného data přijetí jednotlivých plateb. Po vytvoření dokladů je PREMIER nabídne k tisku/exportu/rozeslání. Podrobně popsáno zde.

MZDY


Dovolená


Rok 2021 byl prvním rokem platnosti nové legislativní úpravy v oblasti dovolené. Po zavedení této legislativní úpravy do PREMIERA jsme v reakci na dotazy klientů hledali ty nejlepší cesty, jak zpřehlednit orientaci v této složité problematice. Vytvořili jsme proto velmi přehlednou tabulku jako celostránkové detailní zobrazení. Navíc jsme do zpracování přidali kontrolu započtených dob pro účely dovolené, která odhalí veškeré chybně zapsané doby ve výkazech a upozorní uživatele již při zpracování mzdy na jejich existenci.

Exekuce

Pro zpracování exekucí jsme připravili další inovaci: nově bude možné zapsat u jedné exekuce více účtů pro odesílání jednotlivých částí (nejčastěji je toto zapotřebí u exekucí nařízených zdravotními pojišťovnami, kdy se má na jeden účet odesílat dlužné pojistné a na jiný účet odesílat penále).

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Pro příspěvkové organizace jsme přidali několik nových mzdových položek, které dále usnadní a zpřesní zpracování statistických výkazů.

Rozšíření nabídky způsobu financování 

 
V rámci modernizace byla rozšířena nabídka nastavení způsobu financování o možnost: „státní rozpočet - podpůrná opatření“. Díky tomuto rozšíření bude PREMIER automaticky správně vyhodnocovat takto nastavené pracovní poměry ve statistických výkazech. U zaměstnanců si takto upravíte nastavení pro ISPV:

SKLAD 


Výdejka

Nově je také možné vytvořit výdejku (obdobně jako příjemku) načtením souboru ve formátu XLS.

Sumarizace skupiny partnerů v přehledu prodejů

Do přehledu prodejů byla doplněna funkce pro sumarizaci skupiny partnerů dle uživatelem zvoleného kritéria. Funkce je dostupná pouze tehdy, pokud se přehled řadí dle „Odběratelů“. Sumarizaci je nutné
upřesnit a pojmenovat. Kritériem pro sumarizaci můžou být štítky nebo identifikátory včetně kombinací případně i negací. V samotném přehledu se pak tato skupina zobrazí pod uživatelským pojmenováním mezi ostatními, a to včetně možnosti detailního interaktivního vnoření.

Funkci lze využít např. pokud chceme sledovat klíčové odběratele, ale ostatní ne. Ti ostatní se zobrazí všichni jako jedna sumarizovaná položka. Nebo pokud chcete sledovat všechny objednávky z e-shopu, ale ostatní ne. Je nutné vždy správně definovat a přiřadit štítkynebo identifikátory partnerům.

WORK-FLOW


V průběhu roku byla do programu doplněna funkce, která výrazně usnadnila schvalovateli schvalování dokladů ve Work-flow. Přímo na hlavní obrazovce programu je k dispozici volba „Hromadné schválení“.
Tato volba umožňuje jednoduše schvalovat více dokladů současně. Volba zobrazí schvalovateli všechny aktuální doklady ke schválení včetně poznámky, popisu a vzkazu/komentáře od zadavatele dokladu.
Hromadné schválení dokladů se provede označením vybraných dokladů v prvním sloupci a následně potvrzením volbou „OK“. K dispozici je také detail dokladu pomocí volby „...“. I přímo v detailu dokladu lze provést schválení či případně vrácení dokladu.

DAŇOVÁ EVIDENCE

Doklady trvalého účtování

V první polovině roku byla modernizována „Daňová evidence“, která nyní obdobně jako v „Podvojném účetnictví“ nabízí modul „Doklady trvalého účtování“. Modul umožňuje automatické pořízení/zaúčtování
periodických (opakujících) se účetních případů, což mohou být interní předpisy (předpis leasingu, platby nájemného), tvorba vydaných faktur (pravidelné částky, nájemné) či naopak pravidelné přijaté faktury (nájemné, ostatní závazky). Modul má pouze evidenční charakter, tzn., že nevstupuje do účetnictví. Pouze doklady, vytvářející se na základě uložených návrhů vstupují do účetnictví.

Doklady trvalého účtování jsou podrobně popsána zde.


SHOPTET

Ve verzi PREMIER Enterprise X7.1 jsme vám nabídli první verzi doplňku Shoptet pro on-line komunikaci s e-shopem provozovaným na Shoptetu. Doplněk je stále k dispozici přímo na webu společnosti Shoptet. Během letošního roku jsme tuto komunikaci výrazně modernizovali a ve verzi X8 vám nabízíme celou řadu novinek pro komfortnější komunikaci.


Co je nového?

 • Doplněk nyní umožňuje propojení více e-shopů s PREMIEREM současně do různých skladů.
 • Stahování bylo původně omezeno na 100 objednávek v jednom kroku. Nyní je počet stažených objednávek neomezený. Stejně tak import vydaných
  faktur je bez omezení.
 • Nově lze importovat i cizí měny a to s kurzem dle kurzovního lístku, anebo pevným kurzem, který si uživatel přednastaví (např. měsíční).
 • Nově je možné provádět přenos produktů, při kterém dojde ke kontrole a případně založení chybějících produktů na e-shopu dle skladových karet z PREMIERA.
 • Doplněna byla také funkce pro aktualizaci cen na Shoptetu dle cen v PREMIERU u všech nebo u vybraných karet, a to s kontrolou (všechny položky se postupně jednotlivě zobrazí a uživatel má možnost povolení případně zamítnutí zápisu) anebo bez kontroly.
 • Doplněn byl také příkaz pro synchronizaci stavu zásob na e-shopu s PREMIEREM včetně časového razítka a možnou položkovou kontrolou.
 • Doplněk umí pracovat také se sadami a kartami služeb.
 • Karty služeb lze zakládat s přebíraným názvem ze Shoptetu, případně lze využít možnost sloučení do jedné karty služeb (např. všechny typy dopravy na Shoptetu (PPL, Česká pošta atd. se do PREMIERA nahrávají pod jednou kartou služeb „Doprava“.)

Funkce pro tvorbu výdejek a následných procesů z importovaných faktur


Pro větší komfort při práci s fakturami z e-shopu Shoptet jsme k doplňku vyvinuli novou funkci pro automatickou tvorbu skladových dokladů z importovaných faktur ze Shoptetu. Jeden ze způsobů využití možností e-shopu Shoptet, je vytvořit veškerou relaci objednávky po expedici přímo v Shoptetu, který má komfortní možnosti napojení na dopravce, až do fáze vytvoření faktury. V programu PREMIER jsme realizovali možnost importu těchto faktur. Ovšem tyto faktury zůstaly izolované, bez následných skladových pohybů. Požadavkem našich uživatelů bylo automatické vytvoření navazujících skladových pohybů, které v programu PREMIER chyběly a byly nezbytné vzhledem ke skutečnosti, že Shoptet neumí vytvořit skladové operace ve smyslu ocenění pohybů a zásob s případným návrhem na zaúčtování.


Při importu vydaných faktur lze nyní nově nastavit, aby se k importovaným fakturám vytvořily výdejky dle položek faktur včetně vazeb. K vytvoření výdejky dojde okamžitě po natažení faktury, čímž dojde k automatickému odečtení zásob ze skladu. Do výdejky se automaticky doplní i účtování dle nastavení ve skladu. Pokud položka faktury ve skladu chybí, dojde také k založení příslušné skladové karty. Tuto funkci je nutné pouze povolit při nastavení importu vydaných faktur ze Shoptetu s upřesněním do jakého skladu a dokladové řady se mají výdejky vytvářet. Postup nastavení je podrobně popsán zde.

Co připravujeme?

Připravujeme i další úpravy jako např. ukládání předvyplnění jednotlivých předvoleb dle konkrétního e-shopu, pokud jich má uživatel více, stahování dobropisů a další.


RAYNET

Máte zájem o propojení informačního systému PREMIER se sofistikovaným CRM řešením? Vhodný CRM systém vám pomůže lépe vnímat váš byznys a mít dokonalý přehled o důležitých věcech. Ušetřený čas pak můžete věnovat rozvoji podnikání. Produkty PREMIER disponují vlastním CRM modulem, který nabízí přehledně z jednoho místa přístup ke všem informacím ze systému s interaktivním náhledem na detaily, včetně jednoduchého zaznamenávání událostí i plánování akcí. Pakliže chcete využívat širší možnosti sofistikovaného a profesionálního CRM nástroje, připravila naše partnerská společnost SCOVECO konektor Raynet (konektor/nástroj/můstek), který umožňuje obousměrnou komunikaci a přenos
dat mezi systémem PREMIER a CRM Raynet. Integrace systému PREMIER a Raynet vám významně uspoří čas a bude eliminovat chyby při ručním zadávání. Již nemusíte ručně udržovat stejné informace ve dvou systémech.

Co je Raynet?

 
Raynet CRM je online software pro řízení vztahů se zákazníky. Je to 100% české CRM, které pomáhá obchodníkům i managerům a využívá jej více než 6 000 uživatelů. Síla Raynetu tkví zejména ve třech základních funkcích – Adresáři, Obchodních případech a Aktivitách. Má snadné ovládání a je určen pro malé i velké firmy. Více o Raynet se dozvíte zde.

KLÍČOVÉ FUNKCE KONEKTORU RAYNET

 • oboustranný přenos zákazníků,
 • oboustranný přenos výrobků,
 • oboustranný přenos zakázek,
 • oboustranný přenos objednávek a faktur.

Veškerý přenos dat je zajištěn automaticky bez nutnosti pravidelného uživatelského zásahu. Stačí pouze na začátku jednoduše a intuitivně nastavit propojení a plán intervalu přenosu dat (např. pravidelně každých  15 min nebo každý den ve 20.00, atd.).

Propojení mezi Premier a Raynet CRM

Konektor Raynet umožňuje automatizované oboustranné propojení mezi PREMIEREM a Raynet CRM. Konektor Vám umožní synchronizaci Zákazníků, Výrobků, Zakázek, Objednávek a Faktur.

Propojení systémů dále umožňuje:

 • nastavit, kterým směrem bude synchronizace probíhat – můžete si zvolit synchronizaci pouze z jednoho systému do druhého nebo oboustrannou,
 • nastavit časový interval, kdy se synchronizace bude provádět – co X minut, každou hodinu, jednou denně, jednou týdně nebo jen jednou v daný čas,
 • nastavit si, jak daleko do historie se bude synchronizovat– kolik dní zpětně se budou vyhledávat změněné záznamy.


Jak konektor Raynet nainstalovat?

Konektor Raynet je webová aplikace, kterou není nutné instalovat. Po registraci – při které se vyplní přístupové údaje do Raynet CRM, je možné vyplnit přístupové údaje na PREMIER API, které musí být dostupné pro komunikaci. Přímo v aplikaci je možné si otestovat úspěšnost komunikace. Pro správné fungování přenosu je potřeba ještě doplnit některá nastavení jako například dokladové řady, pod kterými se budou ukládat nové faktury, objednávky apod.

Následně už jen stačí nastavit čas synchronizace, jak daleko do historie se mají změněné záznamy synchronizovat a je hotovo.

V ideálním případě již nadále nemusíte v konektoru nic dalšího nastavovat. Pro zpětnou kontrolu synchronizace je
možné prohlédnout si historii synchronizací, kde se zapisuje přehled toho, co bylo nově vytvořeno či aktualizováno. Podrobný návod k instalaci a provozování konektoru Raynet můžete nalézt na stránkách zde: https://premier.scoveco.cz/.
Samotný konektor Raynet pak naleznete zde.


E-shop − WebMedia

E-SHOP WEBMEDIA − PREMIER ENTERPRISE

S rostoucím odvětvím e-commerce v kombinaci s nedostatkem kvalifikované pracovní síly roste poptávka po téměř jakékoli automatizaci procesů při zpracování objednávek v e-shopu. Export skladu a načítání objednávek lze nyní v e-shopu od Web & Media a.s. rozšířit i o automatizovanou expedici a zcela zásadně zjednodušit proces vyřízení objednávky.

Předností je zejména úspora času administrativních pracovníků obsluhy tzv. backoffice s přijímáním resp. importem objednávek do programu PREMIER, tvoření výdejek, faktur a následných úkonů, jako je tisk štítků či odesílání faktur. V neposlední řadě je výhodou také výrazné snížení chybovosti.

Celý proces je plně automatizovaný, kdy se backoffice zabývá pouze objednávkami, které nelze zpracovat automatizovaně, např. objednávky se zbožím, které není skladem či je zboží rozbité nebo má objednávka poznámku od zákazníka.

Modul je schopen zpracovat teoreticky až 100 % objednávek automatizovaně, kdy v praxi se setkáváme s reálnou hodnotou 70−95 % dle oboru e-shopu a zvyklostí firemních procesů. Vaši zaměstnanci backoffice se tak mohou více věnovat zákazníkům či jakékoli jiné činnosti.


Jak vše funguje?

Objednávka z e-shopu je automaticky načtena přes API přímo do objednávkové řady v programu PREMIER bez zásahu obsluhy. E-shop automatickou výměnou dat skladové dostupnosti vyhodnotí objednávku a zašle ji k expedici do skladu. Pokud by objednávka měla příznaky, které by bránily expedici, je zařazena do tzv. chybové fronty „Objednávky ke zpracování“. Tuto frontu zpracovává backoffice. Ve chvíli, kdy backoffice vyřeší danou situaci, pošle jedním kliknutím objednávku k expedici do skladu.

Skladníkovi se po zabezpečeném přihlášení zobrazí pouze objednávky, které může ihned vyskladňovat. Aktualizace objednávek probíhá v reálném čase.


Objednávky jsou vyskladňovány na základě EAN kódů, které zabezpečí rychlejší expedici, ale především vyloučí chybovost skladníků a umožní i zaměstnání brigádníků v období sezónní špičky. V provozech, kde nejsou zatím zavedeny EAN kódy, lze modul nastavit i na vyskladňování bez EAN kódů.

Celý proces je přehledně zobrazen buď na monitoru nebo terminálu skladníka, který umožňuje pohyb skladníka ve větších skladech a v kombinaci s prstovou čtečkou (viz foto) pak ještě efektivnější práci. Vše je zjednodušeno také barevným a zvukovým rozlišením
případně i zobrazením pozice zboží, kdy seznam je položkově třízen dle nejkratší cesty skladníka.

Po vyskladnění všech položek klikne skladník na tlačítko pro vytvoření výdejky. Tato výdejka se na pozadí automaticky přenese do programu PREMIER a obratem se vytiskne dodací list pro zákazníka (tisk lze vypnout), který je přiložen k objednávce. Lze použít také sestavu uzpůsobenou pro tisk na malé pokladní tiskárně (doporučujeme).

Tisk štítků pro přepravce

Jakmile je objednávka vyskladněna a zabalena, lze jedním kliknutím vytisknout štítek pro přepravce, kdy komunikace s přepravcem probíhá zcela automaticky na pozadí, a to včetně odeslání informativního e-mailu s číslem zásilky zákazníkovi pro její sledování.

Tvorba faktury a její odeslání 

 V nočních hodinách pak proběhne modulem generování faktury s automatickým přenosem do programu PREMIER. Následně je faktura opět automaticky odeslána na e-mail zákazníka a celý proces zpracování objednávky je tak uzavřen.


Modul „Automatizovaná expedice“ pracuje také s typem platby „Na fakturu předem“, kdy je generována zálohová faktura s automatickým přenosem do programu PREMIER. Pokud je aktivováno napojení na automatické párování plateb s běžným účtem, je v případě úhrady zákazníkem objednávka poslána k expedici opět automaticky bez zásahu backoffice. Není tedy potřeba nic ručně vytvářet a především čekat na pokyn účetní, že platba je již uhrazena.

Veškeré vazby souvisejících dokladů (skladová výdejka, zálohová faktura, úhrada apod.) jsou vytvořeny stejně jako při manuálním pořízení faktury.

Varianty pracovišť

Modul lze různě konfigurovat dle zvyklosti a velikosti firmy nebo počtu objednávek. Lze nastavit expedici „do boxů“, které pak jiné stanoviště balí či jen kontroluje správnost vyskladnění. Rovněž tisk štítků lze provádět v kterékoliv fázi expedice s možností dotištění více štítků.

Modul byl úzce vyvíjen přímo s tvůrci programu PREMIER. Výrobcem Automatizované expedice a e-shopu je Web & Media a.s., která vyvíjí e-shopy na míru se zaměřením na program PREMIER již více než 15 let. S několika provozovateli e-shopů vyvíjí a konzultuje jejich potřeby na denní bázi.

E-shopy Web & Media používají jak menší e-shopy s jednotkami objednávek, tak i provozovatelé rozsáhlých řešení na míru se stovkami až tisíci objednávkami denně.

 • No labels