Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontrolní propočet 

Modernizován byl také kontrolní propočet, který nyní probíhá automaticky při zpětných změnách ceny, data nebo množství u příjemek resp. výdejek. Propočet je prováděn i u časově následujících dokladů. Automatický kontrolní propočet při změnách lze vypnout ve "Správci - Předvolbách -Globálních - Sklad -  Ostatní".


Přijaté objednávky

Kopie přijaté objednávky

Při vytváření kopie přijaté objednávky jsou nyní doplněny možnosti vytvoření této kopie. Zkopíruje se vše, kopie se může vytvořit bez odběratele nebo se nakopírují pouze položky objednávky.

Tisk přijaté objednávky

Nově lze v dialogu tisku přijaté objednávky zvolit, že se mají vytisknout pouze otevřené položky dané objednávky k aktuálnímu datu. Toto se využije v případě částečné realizace objednávky.
Vystavené objednávky

V položkové části vystavené objednávky přibyla možnost "Přidat z Off-line čtečky". Touto volbou je možné hromadné dočtení položek objednávky z Off-line čtečky.

  • No labels