Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zpracování exekucí

Plátci mzdy, kteří evidují u svých zaměstnanců exekuční srážky, se v rámci jejich zpracování v praxi setkávají s celou spoustou povinností a omezení, které musí respektovat. Již v průběhu roku 2018 byla zahájena modernizace zpracování exekucí s cílem usnadnění práce a získání lepšího přehledu zejména v případech většího počtu zpracovávaných srážek. Modernizovali jsme jak samotné zpracování mzdy ve výkazu práce, kde je nyní přidán i sloupec s poznámkou k exekuci, ale také výstupy - sestavy pro instituce, které exekuce nařídily. 

Modernizace již na příklad umožňuje při rozvázání pracovního poměru zaměstnance vytvořit oznamovací dopisy pro všechny instituce, které nařídily zaměstnanci exekuční srážky. Tyto oznamovací dopisy zároveň slouží jako vyúčtování exekuce. V rámci grafického exportu sestavy je možné uložit každý list jako samostatný PDF soubor, který je pak snadné odeslat příslušné instituci datovou schránkou.


V PREMIERU lze nově vytvořit také informační dopis v rámci součinnosti zaměstnavatele a exekučního orgánu, kde je možno zvolit rozsah sdělovaných údajů. Nově je také možno zvolit si buďto již evidovanou exekuci, ke které bude dopis odesílán, nebo adresu z adresáře partnerů.


Novinkou je umožnění  zápisu odlišné nezabavitelné částky podle rozhodnutí exekutora přímo ke konkrétnímu exekučnímu titulu. PREMIER pak toto omezení respektuje při propočtu mzdy pouze pro tuto konkrétní exekuci.

Další drobné úpravy v zobrazování - ve výkazu práce a v informacích o exekucích - určitě přispějí k lepšímu přehledu a pohodlí při zpracování mzdy.

  • No labels