Pokud chcete v organizaci sledovat jakékoliv Saldo (nárok mínus čerpání) u zaměstnance, můžete k tomu využít přehled, který se nachází „Přehledy ke mzdám – Přehledy - Salda“. V horní části přehledu si zvolíte sledované saldo 1- 4 a periodu za kterou se počítá nutnost saldo vyčerpat.

Příklad: sledování náhradního volna z hlediska zákona o mzdě

Ve mzdových položkách si nastavím dle vzoru 4 nové (pokud již takové v nabídce nejsou) mzdové položky:

a) 583 - Nárok na NV (budu zadávat do výkazu práce místo proplacení přesčasů)

b) 584 – Čerpání NV/ Proplacený přesčas (při čerpání je použita sazba 0, při proplacení je třeba změnit sazbu na 25%)

c) 580 – Mzda za svátek (propl. v běžném měs.)+ nárok na NV

d) 582 - Čerpání NV za práci ve svátek (100% náhrady, ke kódu 580) (zák. o mzdě)

 

Tyto položky jsou přednastaveny a slouží ke sledování nároků zaměstnance na NV (náhradní volno) a to za:

  1. Přesčas – zaměstnanci není proplacen příplatek, ale je mu umožněno čerpání NV které je neplacené (pokud není vyčerpáno do 3 měsíců, musí být vyplacen příplatek a nárok na NV zaniká)
  2. Odpracovaný svátek – zaměstnanci je zaplacena základní mzda, není vyplacen příplatek za svátek, vzniká nárok na NV a toto je proplaceno 100% náhradou

 

Odlišný postup je třeba zvolit z hlediska zákona o platu. Zde zaměstnanci náleží mzda (a tím i posouzení doby za odpracovanou) až v měsíci čerpání NV (položky 585, 586).

 

Obecně tyto položky musí být umístěny do stejného salda, např. SALDO 1. Jedna je označena jako nárok, druhá jako čerpání. Program pak v přehledu vypočte k jednotlivým zaměstnancům saldo za zvolené období a po zadání periody (v tomto případě 3 měsíce) Vám program ukáže saldo po termínu, tzn. kolik hodin přesčasů je potřeba vyčerpat/proplatit.Možnosti zápisu

Způsob zápisu vzniku a čerpání hodin náhradního volna závisí na skutečnosti, zda zaměstnavatel proplácí hodiny navíc v měsíci, kdy jsou takovéto hodiny odpracovány - v tom případě v měsíci čerpání zadá pouze čerpání NV a hodiny již proplácet nebude, nebo naopak - v měsíci vzniku nároku na náhradní volno hodiny proplácet nebude a k proplacení dojde až ve chvíli čerpání NV.

Způsob 1 - odpracované hodiny nad fond pracovní doby proplácíte v měsíci, kdy jsou hodiny odpracované (nad fond)

Zápis v měsíci odpracování - vzniku hodin pro náhradní volno

Pro tento účel je vhodné připojit si k položce 583 jako přidruženou položku i položku "základní mzdy" - v tomto případě pořídíte vznik nároku na NV jedním zápisem a ve stejném počtu hodin.


Zápis v měsíci čerpání NV

V měsíci, kdy zaměstnanec náhradní volno čerpá, pak musíte za dny čerpání NV snížit počet odpracovaných hodin - zápis ve výkazu práce bude vypadat takto


Zobrazení salda hodin po propočtení takto zapsaných mezd bude vypadat takto:


Způsob 2 - zaměstnavatel proplácí hodiny navíc až ve chvíli čerpání náhradního volna

Zápis v měsíci vzniku NV bude vypadat takto - ve dnech, kdy zaměstnanec odpracoval hodiny navíc, budou tyto hodiny pouze zaevidovány kódem 583

Zápis v měsíci čerpání bude vypadat takto - ve dnech, ve kterých bude uveden kód 584 bude zároveň zaevidována i odpracovaná doba.

Saldo takto bude taktéž vyrovnáno - do "salda" se můžete podívat přímo z výkazu práce