Obecně o terminálech a programu PREMIER

Program PREMIER umožňuje při prodeji využívat při platbě kartou platební terminály. Některé terminály komunikují s programem přímo (přenesou částku atd. viz podporované terminály) a ostatní vyžadují ruční zadávání částky.

Pro nastavení komunikace terminálu s programem je zapotřebí zástupce z banky, který musí sdělit technickou stránku nastavení (viz níže).


Na této stránce najdete:Podporované terminály

iCT220

Podporované banky pro iCT220

 • RS232 - Komerční banka
 • Připravuje se TCP/UDP pro ČSOB

Podporovaná komunikace s platebním terminálem

 • COM sériový port
  •  komunikační port a baudová rychlost musí být nastavená shodně dle platebního terminálu
 • NETWORK / UDP
  • UDP komunikuje mezi dvěma zařízeními na síti, proto musí být v terminálu nastavená IP adresa počítače s kterým komunikuje. Síťový port je standardně 3333
 • NETWORK / TCP-Server
  • Platební terminál jako TCP-Server, což umožňuje komunikovat s více počítači najednou. Nastavený port se musí shodovat s nastavením v platebním terminálu.


V případě nastavení NETWORK / TCP SERVER je nutné technikem z banky nastavit jak IP adresu terminálu, tak IP adresu PC, ze kterého bude komunikace probíhat.

Obě tato nastavení provádí jen technik z příslušné banky.


Pokud klient používá IS PREMIER ze vzdáleného serveru, nastavuje se vzdálená (veřejná IP adresa) routeru, na kterém se pak nastaví NAT na konkrétní lokální IP platebního terminálu a je nutné kontaktovat servisního technika dané banky, aby povolil přímo v platebním terminále takový druh komunikace. Ve výchozím stavu toto banky neumožňují a je nutné toto povolit přímo na platebním terminále. Tento zásah do konfigurace platebního terminálu, musí provést pouze servisní pracovník konkrétní banky.
Konfigurace v programu PREMIER

Nastavení dokladové řady

Nejdříve je nutné založit dokladovou řadu pro zúčtování platebních karet v "Osnova/Dokladové řady - Dokladové řady", zde se založí Ostatní vnitřní dokladová řada. 

U interní dokladové řade se nastaví:

 • Dokladové zkratka
 • Účtování
 • Popis - název dokladové řady.
 • Nastavení pro EET - podrobný manuál k tomuto nastavení zde.


Pokud nechce uživatel evidovat platební karty
Nastavení terminálu platebních karet

Ve "Správci - Ostatní číselníky - Terminály platebních karet" se nastaví číselník platebních karet, kde se provede další potřebné nastavení. Počet nastavení odpovídá počtu terminálů.

Zde se nastaví:


 • Kód, zkratka - libovolné označení.
 • Textový výraz - textové označení terminálu.
 • Vnitřní dokladová řada pro zúčtování faktur - zde se vyplní dokladové zkratka interní dokladové řady, kde se budou automaticky tvořit zúčtovací doklady.
 • Zúčtovací účet - zde se vyplní účet, který by měl odpovídat nastavenému účtu v interní dokladové řadě (viz výše).
 • Provize banky - pokud uživatel chce, aby program z částky platby kartou automaticky vypočítal, odečetl a zaúčtovat na zvláštní účet pak se nastaví:
  • % provize (lze nastavit i různé hladiny)
  • minimální provize - některé banky mají stanovenou částku provize, tak se vyplní zde.
  • účet pro účtování provizí
 • Dokladová řada faktur při platbě kartou - zde si může uživatel nastavit dokladovou řadu pro tvorbu faktur.
 • Zúčtovací účet (pro off-line pokladnu) - zde se nastaví účet pro platby kartou v případě off-line podeje.
 • Výběr terminálu 
 • Nastavení - zde se provede potřebné nastavení komunikace s terminálem.
Toto nastavení je nutné probrat přímo se servisním technikem dané banky,Přidělení terminálu k uživateli

V posledním kroku si uživatel ve "Správci - Předvolbách - Uživatelských (resp. Globálních) - Sklad - Pokladní elektronické systémy" předvolí terminál platební karty.


Prodej - platba kartou

Při prodeji, pokud zákazník chce platit platební kartou, pak má uživatel v praxi dvě možnosti.