Podle §20 ZoET musí poplatník v souvislosti s EET na účtence uvádět následující údaje (mimo jiné zákony stanovené údaje):


Všechny tyto údaje budou do základních tiskových sestav automaticky vloženy, po provedení upgradu. Údaje budou vytištěny pod tabulkou rekapitulace DPH (u různých sestav se toto může lišit). Pokud ovšem uživatelé využívají své tiskové sestavy, bude zapotřebí tyto sestavy upravit a údaje do nich přidat.

Přidat je lze zkopírováním příslušného pole ze základní tiskové sestavy tzn. vytvořením kopie základní sestavy, zkopírováním příslušného pole pomocí Ctrl+C a vložením do vlastní sestavy pomocí Ctrl+V.


Více informací ohledně úprav tiskových sestav naleznete zde, případně Vám pomůžou pracovníci hot-line.