V tomto modulu lze pracovat s cestovními příkazy.

Modul je provázán s účetním a mzdovým modulem.

Pořizování, editace a mazání jednotlivých zápisů se provádí pomocí kláves standardních kláves "F3 - Nová", "Shift + F3" Kopie, "F4 - Změnit", podobně jako v jiných modulech.

Kapitoly k modulu:


Na této stránce najdete:Začátek práce s modulem

Pro práci s modulem je potřeba provést tato nastavení:Nastavení sazeb stravného

Kliknutím na tlačítko "Nastavení" se zobrazí okno, ve kterém můžeme definovat sazby stravného (tuzemského nebo zahraničního), které chceme používat.

Po spuštění se zobrazí tabulka, kde je možné ručně vyplnit sazby, nebo pomocí tlačítka "Načíst min. a max. sazby" stravného za zvoleného období. V jednotlivých sloupcích jsou uvedeny (pro jednotlivá pásma) dolní a horní sazby stravného dané zákonem, ve sloupcích "Nastavení" můžeme nastavit sazbu, kterou chceme používat.

 Číselník typů položek

Tlačítko "Číselník typů položek" - zde se nastaví položky, které se budou používat:

  • jízdné,
  • stravné tuzemské,
  • stravné zahraniční,
  • kapesné a další.

U každého se vyplní nákladový účet a kód DPH.

Zápis do knihy jízd

Tlačítko "Zápis do knihy jízd“ slouží k zadání položky do knihy jízd.

Funkce nabízí dvě možnosti vytvoření zápisu do knihy jízd:

Následně se zobrazí se okno pro zadání jízdy, údaje jsou přebrány z aktuálního cestovního příkazu.
Přehled

Tlačítko "Přehled"  slouží k zobrazení přehledu cestovních příkazů v závislosti na uživatelem zadaných kritériích pro filtrování a řazení příkazů.