Základní obrazovka byla rozšířena o novou záložku „Aktuálně“ nabízející centrum nejdůležitějších podnikových či legislativních informací včetně ikonek s upozorněním.

Nová funkce uživatele viditelně informuje o aktuálních nejdůležitějších vnitropodnikových

událostech, dokáže rovněž monitorovat potenciálně rizikové situace a včas na ně uživatele upozornit, ať už se pohybuje v jakékoliv části systému. Uživatelé zde na jednom místě naleznou, s viditelnou výstrahou, nejdůležitější aktuální vnitropodnikové, ekonomické a legislativní informace.


Timeline (F2)

Novinky v programu a legislativě jsou rozděleny do kategorií Obecné, Mzdy a Daňová kancelář. Jde o novinky vycházející ze současného systému PREMIER update. Součástí této podzáložky je také sledování narozenin a svátků zaměstnanců, Svátky kontaktních osob z adresáře a obchodních partnerů s možností automatického odesílání e-mailu s přáním.


Kurzovní lístek lze aktualizovat automaticky. Měny určené k aktualizaci se definují v "Globálních předvolbách" - "Volby pro síť, tisk, export ..."


Uživatelé (F3)


Nyní je možno sledovat aktivitu přihlášených uživatelů systému a v rámci Intranetu posílat zprávy.


Automatické zprávy (F4)


Systém nyní uživatelům nabízí přehled všech zpráv vygenerovaných E-agentem či systémem Workflow.


Změna zásob (F5)


Rychlý pohled na pohyb zásob, na podlimitní či nadlimitní stavy, sledování základních informací o stavu zásob.


Nově v prodlení (F6)


Přehled nových dokladů v prodlení s možností prokliku na příslušný doklad pohledávky a

závazku včetně zálohových faktur, přijaté a vystavené objednávky.

Uživatelé mají okamžitou informaci o nesplněných termínech, které mohou mít významný vliv na cash-flow, zásobování či hodnocení firmy jejich obchodními partnery.


Výstražné a informativní ikony

Výstražné ikony nad záložkou Aktuálně automaticky upozorňují na narozeniny zaměstnance, vygenerované zprávy z E-agenta, Workflow, doklady v prodlení a nedostatky zásob, a umožňují pružně reagovat na vzniklou situaci. Kliknutím na ikonu se uživatel přepne do příslušné sekce v modulu Aktuálně a následně se již tato ikona nezobrazuje. Výstraha se opět objeví až při vzniku nové aktuality.

Výstražné a informativní ikony - Narozeniny zaměstnanců

Program automaticky zobrazí výstrahu, pokud bude mít některý ze zaměstnanců během následujících tří dnů narozeniny. V přehledu pak budou také uvedené svátky zaměstnanců a obchodních partnerů (kontaktních osob) s možností přímého odeslání e-mailu s přáním.

V případě, že uživatel nemá přístup do personalistiky, lze povolit zobrazování narozenin ve Správci - Předvolby omezující - Mzdy.


Výstražné a informativní ikony - Nedostatky zásob, Záporné zůstatky


Systém bude nově upozorňovat na podlimitní zásoby. Výstraha se objeví v okamžiku, kdy se zůstatek dostane pod minimální stav nastavený na skladové kartě. V souvisejícím přehledu pohybu zásob budou podbarveny zásoby pod limitem či v záporu.

Uživatelé tak mají možnost neprodleně reagovat a zavčas řešit případný nedostatek vystavením objednávky dodavateli. K tomu lze využít funkci, která automaticky navrhne množství s ohledem na budoucí stav, tj. zohlední aktuální stav na všech skladech, otevřené přijaté a vystavené objednávky, výrobní soupisky či požadavky z řízení výroby.Výstražné a informativní ikony - Doklady v prodlení


Neméně důležité a užitečné je upozornění na nesplněné termíny u přijatých a vydaných faktur včetně zálohových listů, přijatých a vystavených objednávek. Kliknutím na ikonu se přepnete do přehledu dokladů v prodlení dle uvedeného členění a pomocí známého tlačítka ">" pak lze skočit na konkrétní doklad.

Uživatelé tak mají okamžitou informaci, která může mít významný vliv na cash-flow, zásobování či hodnocení firmy jejími obchodními partnery


Výstražné a informativní ikony - Automaticky generované zprávy z E-agenta, Workflow


Výstrahy se také týkají zpráv generovaných z modulů E-agent (informace o provedené akci jako např. automatické zálohování, synchronizace s E-shopem, zaslání přehledu apod.) a Workflow (požadavek na schválení, upomínka požadavku, informace o nečinnosti atd.) Jedním tlačítkem se uživatel dostane k přehledu zpráv za posledních 30 dnů, který je jinak k dispozici přes modul Správce – E-agent, Workflow – Aktuality – Výběr období – Filtr adresáta, a tato funkce tak ušetří minimálně čtyři kliknutí.


Aktivita firmy


Nejsložitější pro tvůrce softwaru je vytvořit jej tak, aby poskytoval na výstupu na pohled srozumitelné a jednoduché informace.

„Aktivita firmy“ zobrazuje klíčové ekonomické údaje ze systému PREMIER v dokonale jednoduché a přehledné vizualizaci.

Zde jsou zobrazeny údaje o tržbách, stavu peněz a pohledávek. Čistý design této inovativní funkce nabízí na první pohled ty nejdůležitější firemní ukazatele:

nepřehlédnutelný výkon firmy uvedený v procentech vizuálně zobrazený jako otáčkoměr, pod kterým jsou přehledně seřazeny v číselné podobě stavy tržeb, zaplacené, fakturované, nevyfakturované dodací listy, vyfakturované dodací listy či objednávky. Přehled lze nastavit pro denní, týdenní, měsíční či roční poskytnutí dat. Zpřístupněno je i srovnání s průměrnými tržbami za poslední rok.

V globálních předvolbách – odběratelé lze nastavit i plán.


PS Aktivita - speciální mobilní aplikace


Rozšiřuje možnosti informačního systému PREMIER.

Aplikace zobrazuje manažerům klíčové ekonomické údaje z komplexního informačního a ekonomického softwaru PREMIER system a tedy okamžitý přehled o hospodaření firmy

kdekoliv a kdykoliv. Jedná se unikátní přehled funkce „Aktivita firmy“ včetně podpory mobilních zařízení. Tuto možnost ocení zejména manažeři, kteří tráví většinu času na cestách či u zákazníků.

Hlavní výhodou mobilních řešení je zejména zvýšení produktivity firmy, úspora peněz a uspokojení potřeb zákazníků. Grafické znázornění aktivity firmy je na výstupu jednoduché, srozumitelné a okamžitě dostupné i z mobilních zařízení s operačním systémem Android, iOS a Windows Phone. Účelem pokrokové aplikace je umožnit náhled na zásadní firemní informace prostřednictvím běžných dotykových mobilních telefonů a tabletů. Jmenovitě s aktuálním datem zobrazuje „budíkový“ výkon firmy v procentech, tržby i další firemní výkony synchronizované s desktop verzí PREMIER system.

Panel "Aktuálně" lze kompletně zakázat  ve "Správce" - "Předvolby omezující" - "Obecné". Podsložky panelu automaticky respektují práva k daným modulům, kompletní zákaz znepřístupní navíc pouze informace o novinkách v programu

Další informace o mobilních aplikacích naleznete v kapitole PS Aktivita (nastavení).