Nově najdete v PREMIERU Nová podání.


Premier při spuštění prohledá personalistiku a pokud najde nějaká podání (hlášení), která navrhl, ale dosud nejsou uložena, zobrazí je v přehledu Návrh podání. V tomto přehledu můžete dále pracovat tak, že jednotlivá hlášení uložíte a následně je buďto můžete odeslat individuálně, případně pak odeslat hromadně.

V případě Hlášení HZUPN - tedy hlášení o ukončení DPN, PREMIER prohledává Přehled DPN a nabídne ty DPN, u kterých je uvedeno datum ukončení DPN, ale doposud nebylo doplněno a odesláno Hlášení o ukončení DPN - toto hlášení taktéž můžete doplnit a odeslat přímo z tohoto přehledu.  • No labels