Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Novou funkcí modulu Homebanking je, že nyní lze opakovaně vyvolat funkci pro dodatečné vypárování neidentifikovatelných plateb za zvolené období. Neidentifikovatelné platby po prvotním nahrání výpisu jsou ty, které program nedokázal přiřadit pomocí VS, výběrem vzoru nebo pomocí pomocníka pro homebanking a jsou tedy zaúčtovány na účtu, který je nastaven v pomocníku pro homebanking.

Tyto platby je možné na bankovním účtu (resp. v deníku) nyní barevně zvýraznit, čímž je uživatel jednoduše vizuálně upozorněn na to, že je třeba tyto zápisy nějak dořešit. 

Tip

Vizuální upozornění na zápis s účtem 395 lze zapnout ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Účetnictví - Položky v deníku s provizorním účtem 395 červeně zvýraznit".

Funkce pro vyvolání hromadného dodatečného vypárování se nachází přímo v bankovním účtu v horní části obrazovky tlačítko "Hromadně dopárovat (395)".

Po spuštěné této funkce následuje volba období:

Následně se zobrazí návrh k zaúčtování totožný jako u prvotního nahrání výpisu. V tomto okamžiku již program prošel záznamy a nabídl návrhy podle VS nebo podle pomocníka pro homebanking. V návrhu k zaúčtování lze opět využívat všechny funkce jako jsou vzory, zařazení položky do pomocníka, přiřazení položky atd.

Volbou "Dokončit" se položky nahrají do banky a nahradí stávající neidentifikovatelné platby.


  • No labels