Program Premier umožňuje evidenci předplatného prostřednictvím objednávek. 

Podstatou je, že pokud je objednávky označena jako předplatné, lze pak vydávat ze skladu v nulové prodejní ceně.


Na této stránce najdete:


Postup pro evidenci předplatného

1 Nastavení dokladové řady - předplatné

Nastaví se dokladová řada objednávek klasickým způsobem (popsáno zde) s tím, že se na dané dokladové řadě označí, že se jedná o předplatné.

2 Vytvoření objednávky

Objednávka se vytvoří klasickým způsobem (podrobně popsáno zde). Objednávka bude označena jako předplatné a objeví se na ní nový příznak "Zaplaceno, povoleno k expedici".

3 Výdej zboží na základě předplatného

Výdej zboží na základě objednávky - předplatné bude uživateli umožněn až ve chvíli, kdy bude na předplatném odškrtnuta volba "Zaplaceno, povoleno k expedici". Tento příznak je nutno odškrtnou ručně. Po odškrtnutí příznak změní barvu na zelenou. Poté se provede výdej ze skladu klasickým způsobem pomocí modulu výdejky nebo pomocí funkce "vyhodnotit" přímo z objednávky. Na takto vytvořené výdejce/výdejkách se objeví nulové prodejní ceny.
4 Fakturace předplatného 

Fakturace předplatného probíhá v modulu vydané faktury, kdy se zvolí způsob vytvoření faktury "6. Na základě objednávky služeb nebo předplatného".

Po vystavení faktury se na objednávce automaticky odškrtne příznak "splněno".

Upozornění

Pokud se vystavuje faktura za předplatné před samotným výdejem ze skladu, je nutné na objednávce předplatného zrušit příznak "splněno" a zaškrtnout volbu "Zaplaceno, povoleno k expedici", aby bylo umožněno vydávat ze skladu.

  • No labels