Program umožňuje vytvořit tzv. Objednávku služeb, tedy umožňuje uživateli rychlou realizaci objednávky prostřednictvím faktury, bez nutnosti tvorby výdejky.

Pro objednávky služeb je třeba si vytvořit speciální dokladovou řadu, u které bude příznak, že se jedná o objednávky služeb, toto se provádí v nastavení dokladových řad.


Při tvorbě objednávky služeb se nabízí dvě možnosti pořízení položek objednávky:

  • buď ručním napsáním každé položky,
  • výběrem ze seznamu skladových karet, což je jednoduší způsob a uživatel nemusí každou položku vypisovat zvlášť,
  • nebo přidáním výkonu z číselníků výkonů.

Realizace objednávky ovšem nebude mít vliv na stav skladu, neboť se v tomto případě pořizuje faktura způsobem "na základě objednávky služeb“.


  • No labels