Příklady nastavení slev/cen

1) při odběru minimálně 1 MJ má konkrétní sortiment x% slevu, platí pro všechny odběratele, sleva platí v červnu

nastavení: v Obecném ceníku, v polích Platnost od: 1.6.2010 a do: 30.6.2010, v části Je-li Položka - počet měrných jednotek položky roven nebo vyšší 1 MJ, dále Sortiment: výběr požadovaného sortimentu, v části Pak volba 2-Procentuální na základě aktuální položky x%. Také lze zaškrtnout Umístit přímo do položky. Tím je možno vybrat výchozí prodejní cenu (základní prodejní, z rabatní skupiny 1 - 5), ze které se bude sleva počítat.


2) konkrétní odběratel má na každý sortiment jinou slevu

nastavení v Adresáři partnerů - záložce Individuální - Výjimky/Vázané ceny - tlačítkem Přidat:      v části Je-li Položka - počet měrných jednotek položky roven nebo vyšší 1 MJ, dále Sortiment: výběr požadovaného sortimentu, v části Pak volba 2-Procentuální na základě aktuální položky x%. Také lze zaškrtnout Umístit přímo do položky. Tím je možno vybrat výchozí prodejní cenu (základní prodejní, z rabatní skupiny 1 - 5), ze které se bude sleva počítat. Takto se pokračuje s každým sortimentem.

nastavení v Zákaznických cenících: stejné jako Adresáři partnerů, jen se musí také zadat v části Je-li Odběratel: výběr konkrétního odběratele.


3) skupina/y odběratelů má na každý sortiment jinou slevu

nastavení: v rozbalovacím menu Zákaznický ceník č. se nejprve založí Zákaznický ceník/ceníky (ten se poté bude přiřazovat konkrétním partnerům) volbou Přidat/změnit zákaznický ceník - Nový - vyplní se Kód a Textový výraz (název) - Uložit, v rozbalovacím menu Zákaznický ceník č. se vybere požadovaný zákaznický ceník a mohou se přidávat položky ceníku, v části Je-li Položka - počet měrných jednotek položky roven nebo vyšší 1 MJ, dále Sortiment: výběr požadovaného sortimentu, v části Pak volba 2-Procentuální na základě aktuální položky x%. Také lze zaškrtnout Umístit přímo do položky. Tím je možno vybrat výchozí prodejní cenu (základní prodejní, z rabatní skupiny 1 - 5), ze které se bude sleva počítat. Takto se pokračuje s ostatními sortimenty.

Po naplnění zákaznického ceníku se v Adresáři partnerů - záložce Individuální - Výjimky/Vázané ceny nejprve klikne na Změnit F4 (změna celého partnera) a otazníkem u pole Přidělený zákaznický ceník se požadovaný ceník vybere. Takto se přiřadí všem požadovaným odběratelům.


Výhoda

Při změně podmínek, tj. požadavku na čerpání slev z jiného Zákaznického ceníku, lze u přiděleného Zákaznického ceníku jednoduše otazníkem vybrat jiný Zákaznický ceník. Není potřeba měnit každou položku jak by tomu bylo u Obecného ceníku.
  • No labels