Program Premier umožňuje uživateli v modulu Přijaté faktury vystavit fakturu za dodavatele.

K tomuto je zapotřebí vytvořit speciální dokladovou řadu "Přijatých faktur", kde bude nastaveno, že se jedná o "obrazovku s podporou tvorby vydaných faktur za dodavatele".

Upozornění

Je zapotřebí dát pozor na číslování, na kterém je nutno se domluvit s dodavatelem, který nám umožnil faktury vystavovat.

Tvorba faktury za dodavatel je obdobná jako tvorba klasické "přijaté faktury" , drobný rozdíl je při zadávání položek, kde je navíc pole pro navedení slevy.


Jakmile bude faktura vytavena, má uživatel v tisku možnost vytisknout/exportovat "Fakturu za dodavatele". Program vytvoří vydanou fakturu, na které bude informace, že byla vystavena zákazníkem.

Poznámka

Pokud není volba "Formulář faktury" aktivní, není správně nastavena dokladová řada (viz výše).

  • No labels