Do každé tiskové sestavy lze vložit libovolný obrázek např. logo nebo razítko.

V editaci libovolné tiskové sestavy na horní listě volbou "Sestava - Vložit ovládací prvek - Obrázek/Vázaný prvek OLE"


V následujícím dialogu se nastaví:

Typ zdroje - Soubor s obrázkem

Zdroj - vyhledáte umístění obrázku/loga

Umístění obrázku se nesmí během užívání sestav změnit, jinak  přestane fungovat, doporučujeme tedy uložit např. přímo do adresáře partnerů.


Při různé velikosti obrázku a rámečku - Změnit velikost, zachovat tvar (aby nedocházelo k deformaci při změně velikosti)

Obrázek se objeví v levého horním rohu sestavy (pokud se v předchozím kroku nezmění Velikost a umístění). Obrázek pak lze libovolně zvětšovat a přesouvat v sestavě.

Obrázků si do sestavy můžete vložit libovolné množství. 

  • No labels